Новости

Порядок регистрации и применения РРО усовершенствуют

22.01.2019 / 11:00

На офіційному сайті Мінфіну оприлюднено для обговорення проект власного наказу «Про затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій».

Метою проекту є удосконалення регулювання у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі — РРО), спрощення порядку реєстрації та застосування РРО.

  1. Проектом пропонується установити, що:

1) не пізніше двох місяців, що настають за місяцем набрання чинності цим наказом, ДФС формує реєстр екземплярів реєстраторів розрахункових операцій (далі — Реєстр) та включає до Реєстру всі екземпляри реєстраторів розрахункових операцій (далі — РРО), які зареєстровані в органах ДФС і перебувають в експлуатації (крім тих РРО, що зареєстровані для господарських одиниць чи суб’єктів господарювання із місцезнаходженням на тимчасово окупованих територіях) або перебували в експлуатації на дату набрання чинності цим наказом, із присвоєнням їм реєстраційних номерів;

2) протягом трьох місяців, наступних за місяцем набрання чинності цим наказом, виробники (постачальники) подають заяви про включення до Реєстру всіх екземпляри РРО, поставка яких була здійснена до набрання чинності цим наказом, строк експлуатації яких не закінчився та які не включені до Реєстру.

Якщо на момент отримання заяви про включення моделі (модифікації) РРО до Реєстру такий реєстратор вже включений до Реєстру згідно з підпунктом 1 цього пункту, заява виробника (постачальника) вважається заявою про внесення змін до Реєстру;

3) протягом трьох місяців, що настають за місяцем набрання чинності цим наказом, у разі подання заяви до органу ДФС про реєстрацію РРО, який не включений до Реєстру на дату подання такої заяви, суб’єкт господарювання — користувач реєстратора додає до заяви копії документів, які підтверджують факт купівлі або безоплатного отримання реєстратора у власність, іншого документа, що підтверджує право власності або користування, а також копії паспорта (формуляра) РРО та паспорта модема (у разі застосування зовнішнього модема). На підставі зазначених документів орган ДФС включає РРО до Реєстру;

4) щодо екземплярів РРО, які були зняті з реєстрації в органах ДФС (шляхом скасування реєстрації) до набрання чинності цим наказом, не включені до Реєстру та щодо яких не сплив строк експлуатації, включення таких екземплярів РРО до Реєстру може бути здійснене органом ДФС у загальному порядку, в тому числі на підставі заяви виробника (постачальника) або звернення суб’єкта господарювання — користувача реєстратора та доданих до неї копій документів, що підтверджують факт купівлі або безоплатного отримання РРО у власність, іншого документа, що підтверджує право власності або користування РРО, а також копії паспорта (формуляра) РРО та паспорта модема (у разі застосування зовнішнього модема);

5) первинне наповнення реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій інформацією про центри сервісного обслуговування РРО здійснюється протягом двох місяців після набрання чинності цим наказом відповідно до вимог Порядку.

Передбачається, що цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.