Новости

Предложено унифицировать критерии отнесения хозяйствующих субъектов к соответствующей категории

24.01.2019 / 10:00

Мінекономрозвитку оприлюднено законопроект, яким пропонується внести до Господарського кодексу України зміни в частині визначення критеріїв віднесення суб’єктів господарювання до мікропідприємництва, малого, середнього або великого підприємництва.

Зокрема, проектом пропонується відносити до суб’єктів середнього підприємництва юросіб будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 50 млн євро, визначену за середньорічним курсом НБУ.

Необхідність прийняття документа викликана тим, що на сьогодні низкою законодавчих актів введено класифікації суб’єктів господарювання за критеріями, які відрізняються від критеріїв, запроваджених Господарським кодексом України. Це може спричинити випадки, коли віднесення суб’єктів господарювання до різних категорій і груп здійснюватиметься за класифікацією та критеріями, які не відповідають цілям їх застосування.

«Горячие линии»

Дата: 28 ноября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42