Новости

Если приобретённые товары не используются в хозяйственной деятельности: что с НДС?

29.01.2019 / 10:50

Офіс великих платників податків ДФС звертає увагу на те, що під час адміністрування податків та проведення податкового аудиту встановлюються випадки, коли придбані товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку, в тому числі з придбання товарів (робіт, послуг), які не пов’язані з фактичними видами діяльності підприємства та не спрямовані на отримання доходу. При цьому платниками податків не враховуються норми Податкового кодексу щодо нарахування податкових  зобов’язань з податку на додану вартість.

Тому відповідно до п. 189.1 ст. 189, п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу по списаних неліквідних матеріалах (незавершеного виробництва) на суми вартості при придбанні матеріалів та придбанні товарів (послуг) для виробництва, у разі якщо під час такого придбання або виготовлення (матеріалів та товарів (послуг) незавершеного виробництва) суми податку були включені до складу податкового кредиту, необхідно нарахувати податкові зобов’язання.

Під час здійснення операцій із списання нематеріального активу у зв’язку з неможливістю отримання у подальшому економічних вигід від його використання також необхідно врахувати зазначені норми Податкового кодексу та нарахувати податкові зобов’язання з податку на додану вартість.

Офіс ВПП ДФС пропонує платникам податків ретельно розглянути таке питання та під час самостійного встановлення фактів ненарахування податкових зобов’язань з ПДВ скористатись нормою чинного законодавства щодо виправлення самостійно виявлених помилок шляхом надання уточнюючого розрахунку. Це дасть змогу зменшити витрати підприємства із сплати штрафних санкцій, які за результатами податкового аудиту є значно більшими ніж при подачі уточнюючого розрахунку.

«Горячие линии»

Дата: 24 октября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42