Новости

К каждой сводной НН по результатам перерасчета составляется отдельный РК

29.01.2019 / 14:30

До кожної зведеної податкової накладної, складеної згідно з п. 199.1 ст. 199 ПКУ, за результатами перерахунку, передбаченого п. 199.5 ст. 199 ПКУ, складається окремий розрахунок коригування, який підлягає реєстрації в ЄРПН.

У заголовній частині розрахунків коригування до податкових накладних, складених відповідно до п. 199.1 ст. 199 ПКУ, у полі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини» проставляється позначка  «Х» та зазначається відповідний тип причини, зазначений у податковій накладній (04 — Складена на постачання у межах балансу для невиробничого використання; 08 — Складена на постачання для операцій, які не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість; 09 — Складена на постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість; 13 — Складена у зв’язку з використанням виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності).

У розрахунках коригування, складених починаючи з 01.12.2018 р. до податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН до 01.12.2018 р., у полі «До зведеної податкової накладної» замість позначки «Х», яка вказана в податковій накладній, вказується відповідний код ознаки (позначка «Х» не проставляється).

У розрахунках коригування, складених до податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН починаючи з 01.12.2018 р., код ознаки, що вказується у полі «До зведеної податкової накладної», має відповідати коду ознаки «Зведена податкова накладна», який вказано у зведеній податковій накладній, до якої складається розрахунок коригування.

У розрахунку коригування вказується дата складання та порядковий номер зведеної податкової накладної, що була складена відповідно до п. 199.1 ст. 199 ПКУ, до якої складається такий розрахунок коригування.

У рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» вказується умовний індивідуальний податковий номер «600000000000».

В інших рядках, відведених для заповнення даних покупця, платник зазначає власні дані, рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється.

У рядку І розділу А «Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту», у тому числі у рядках II та/або III залежно від ставки податку (20 або 7 %) вказується сума податку, яка збільшує або зменшує (при зменшенні зазначається знак «–») суму податкових зобов’язань, нарахованих відповідно до п. 199.1 ст. 199 ПКУ.

Розділ Б табличної частини розрахунку коригування заповнюється у такому порядку:

показники рядка податкової накладної, що коригується, зазначаються із знаком «–» у відповідній графі:

додається новий рядок з виправленими показниками, якому присвоюється новий черговий порядковий номер, що не зазначався в податковій накладній;

рядку податкової накладної, що коригується, зазначеному із знаком «–», та новому рядку з виправленими показниками, що його замінює, присвоюється однаковий порядковий номер групи коригування, який зазначається у графі 2.2 табличної частини розрахунку коригування, а у графі 2.1 «код причини» наводиться однакова причина коригування (вказується код «202» (Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до п. 199.1 ст. 199 ПКУ)).

У графі 3 «Опис (номенклатура) товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується» рядка податкової накладної, що коригується, зазначаються дати складання та порядкові номери податкових накладних, складених на такого платника податку при постачанні йому товарів/послуг, необоротних активів, за якими він визначає податкові зобов’язання, зокрема, відповідно до п.199.1 ст. 199 ПКУ.

У графі 13 зі знаком «–» вказується значення графи 10 рядка зведеної податкової накладної, що коригується.

У графі 14 зі знаком «–» вказується значення графи 11 рядка зведеної податкової накладної, що коригується.

Графи 4.1, 4.2, 4.3, 6 — 12, 15 табличної частини не заповнюються та залишаються пустими. Нулі та прочерки в них не проставляються.

За матеріалами ГУ ДФС у Волинській області

«Горячие линии»

Дата: 28 ноября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42