Новости

Продажа необоротных активов: как корректируется финрезультат

01.02.2019 / 14:00

У разі продажу основних засобів (у тому числі їх переведення до групи необоротних активів, утримуваних для продажу), які використовуються у господарській діяльності, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму залишкової вартості таких активів, визначеної відповідно до правил бухгалтерського обліку, та зменшується на суму залишкової вартості цих активів, визначеної з урахуванням положень ст. 138 ПКУ.

При цьому на вартість необоротних активів, утримуваних для продажу, коригування фінансового результату до оподаткування відповідно до пунктів 138.1 та 138.2 ст. 138 ПКУ не здійснюється.

/ІПК від 29.01.2019 р. № 307/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

«Горячие линии»

Дата: 24 октября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42