Новости

Нацбанк регламентировал валютные интервенции на условиях «своп»

08.02.2019 / 11:10

З 07.02.2019 р. Нацбанк може проводити валютні інтервенції на умовах «своп», тобто з зобов’язанням зворотного продажу валют як у форматі «гривня/іноземна валюта», так і у форматі «іноземна валюта/іноземна валюта».

Валютні інтервенції на умовах «своп» у форматі «гривня/іноземна валюта» можуть проводитися у будь-якій з існуючих форм валютних інтервенцій, а саме: у формі валютного аукціону, за єдиним курсом або за найкращим курсом. Водночас інтервенції на умовах «своп» у форматі «іноземна валюта/іноземна валюта» проводитимуться лише у формі за єдиним курсом.

Такі інтервенції на умовах «своп», за оцінками Нацбанку, сприятимуть згладжуванню коливань на валютному ринку, які можуть бути наслідком тимчасових диспропорцій у структурі валютної ліквідності банків. Нацбанк за потреби використовуватиме цей інструмент для згладжування як актуальних, так і потенційних коливань на валютному ринку. Досі Нацбанк використовував операції «своп» лише з метою регулювання ліквідності банківської системи — такі операції проводилися тільки шляхом купівлі Нацбанком валюти у банків.

Крім того, валютні інтервенції на умовах «своп» допоможуть ефективніше впливати на загальний попит та пропозицію грошей в Україні і, відповідно, сприяти виконанню головного завдання Нацбанку — забезпечення цінової стабільності, зокрема, шляхом досягнення середньострокової цілі зі зниження інфляції до 5 % +/-1 в. п. у середньостроковій перспективі.

Як проводитиметься валютний «своп» НБУ з банками

Валютні інтервенції на умовах «своп» можуть здійснюватися як з доларом США, так і з іншими  валютами, в яких формуються міжнародні резерви. Утім з огляду на стан валютного ринку та структуру валютної ліквідності в банківській системі найбільш затребуваними можуть бути інтервенції з використанням долару США та євро.

Максимальний строк валютних інтервенцій на умовах «своп» (як для підтримки ліквідності, так і валютних інтервенцій) не може перевищувати 30 календарних днів.

Нацбанк також затвердив єдиний принцип ціноутворення за такими операціями. Передбачається, що показник, який відображає різницю між процентними ставками під час купівлі валюти Нацбанком у банків на умовах «своп», не може бути меншим за різницю облікової ставки + 2 в. п. і ставки Libor — 1 в. п. Натомість під час продажу валюти Нацбанком цей показник не може бути більшим за різницю облікової ставки — 2 в. п. і ставки Libor + 1 в. п.

Для цих розрахунків береться ставка Libor за відповідною іноземною валютою, встановлена того робочого дня, що передує дню укладання угоди. Якщо угода «своп» укладається на строк до семи днів включно, то для розрахунку беруться ставки Libor на сім днів. Якщо угода «своп» укладається на більший строк, то для розрахунку беруться ставки Libor на один місяць.

Приклад 1. Нацбанк купує у банка 1 млн доларів США на умовах «своп». Строк операції — 30 днів. Облікова ставка Нацбанку — 18 %, а ставка Libor на 1 місяць — 3 %. Нацбанк бере 1 млн дол США з зобов’язанням зворотнього продажу не більше ніж під 2 % річних (Libor – 1 в. п). Комерційний банк отримує відповідний гривневий еквівалент із зобов’язанням зворотнього продажу не менш ніж під 20 % річних.

Приклад 2. Нацбанк продає банку 1 млн доларів США на умовах своп. Строк операції — 30 днів. Облікова ставка Нацбанку — 18 %, а ставка Libor на 1 місяць — 3 %. Нацбанк отримує відповідний гривневий еквівалент зі зобов’язанням зворотного продажу не більше ніж під 16 % (облікова ставка — 2 в.п). Комерційний банк отримує відповідний еквівалент у валюті з зобов’язанням зворотного продажу не менш ніж під 4 % (Libor + 1 в. п.).

Валютні інтервенції на умовах «своп»  здійснюватимуться Нацбанком на нерегулярній основі як додатковий інструмент для згладжування курсових коливань відповідно до «Стратегії валютних інтервенцій Національного банку України на 2016 — 2020 роки».

Зазначені нововведення затверджені постановами Правління Національного банку України № 26 від 31.01.2019 р. «Про затвердження Положення про здійснення валютних інтервенцій Національного банку України на валютному ринку України» і № 29 від 05.02.2019 р. «Про затвердження Змін до Положення про проведення Національним банком України операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах «своп», а також рішенням Правління Нацбанку України № 100-рш від 05.02.2019 р. «Про деякі умови здійснення Національним банком України операцій на умовах «своп».

У затверджене Положення № 26 також були перенесені усі норми щодо здійснення Нацбанком України валютних інтервенцій, які втратили чинність з 07.02.2019 р.,— дня введення в дію Закону України «Про валюту і валютні операції».

«Горячие линии»

Дата: 12 марта, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42