Новости

Отчёт об управлении: обязательно ли предоставлять с годовой декларацией по налогу на прибыль

22.02.2019 / 11:00
Отчёт об управлении: обязательно ли предоставлять с годовой декларацией по налогу на прибыль

Звіт про управління, консолідований звіт про управління, звіт про платежі на користь держави та консолідований звіт про платежі на користь держави не є складовими фінансової звітності і, відповідно, обов’язку подання таких звітів до контролюючих органів разом з Податковою декларацією з податку на прибуток підприємств (далі — Декларація) законодавством не визначено.

Формою Декларації, затвердженої наказом Мінфіну від 20.10.2015 № 897, передбачено подання форм фінансової звітності як додатка ФЗ до Декларації із проставлянням позначки щодо поданих до Декларації форм фінансової звітності:

Баланс (звіт про фінансовий стан);

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);

Звіт про рух грошових коштів;

Звіт про власний капітал;

Примітки до річної фінансової звітності;

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (Баланс, Звіт про фінансові результати);

Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (Баланс, Звіт про фінансові результати).

Підтвердженням подання фінансової звітності разом з Декларацією є позначка «+» у клітинці «ФЗ» таблиці «Наявність додатків» та у таблиці «Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків — форм фінансової звітності».

Платником проставляється позначка у тих графах таблиці, що відповідають назвам форм фінансової звітності, поданої разом із Декларацією.

/Лист ДФС від 19.02.2019 р. № 5491/7/99-99-15-02-01-17/

«Горячие линии»

Дата: 24 октября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42