Новости

При каких условиях доходы нерезидента в виде процентов по займам облагаются налогами по ставке 5 %

14.03.2019 / 10:00

Однією з умов оподаткування доходів нерезидента у вигляді процентів за позиками або фінансовими кредитами, наданими резидентам, за ставкою 5 % у джерела виплати таких доходів та за рахунок таких доходів є отримання нерезидентом коштів, що надаються ним у кредит або позику, шляхом розміщення іноземних боргових цінних паперів на іноземній фондовій біржі, що входить до переліку, затвердженого Кабміном

Відповідний перелік затверджений постановою Кабміну від 06.09.2017 р. № 675 «Про затвердження переліку іноземних фондових бірж, на яких розміщено іноземні боргові цінні папери нерезидентом, оподаткування доходу якого здійснюється відповідно до підпункту 141.4.11 пункту 141.4 статті 141 Податкового кодексу України» (далі — Постанова № 675).

Доходи нерезидента у вигляді процентів за позиками або фінансовими кредитами, наданими резидентам за рахунок коштів, отриманих нерезидентом внаслідок розміщення іноземних боргових цінних паперів на іноземній фондовій біржі, що не входить до вказаного переліку, оподатковуються у загальному порядку відповідно до пп. 141.4.2 ст. 141 ПКУ в розмірі 15 % їх суми та за рахунок такого нерезидента під час виплати таких доходів, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

/ІПК від 01.03.2019 р. № 838/6/99-99-15-02-02-15 ІПК/

«Горячие линии»

Дата: 24 октября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42