Новости

Как корректируется финрезультат на сумму резерва при списании актива?

14.03.2019 / 18:30

Фінрезультат до оподаткування збільшуватиметься на суму використання резерву для списання (відшкодування) активу, який не відповідає ознакам, визначеним пп. 14.1.11 ст. 14 ПКУ, та зменшуватиметься на суму списання у попередніх звітних періодах активу, який у звітному періоді набув ознак, визначених пп. 14.1.11 ст. 14 ПКУ, зокрема пп. «а»» пп. 14.1.11 ст. 14 ПКУ.

/ІПК від 06.03.2019 р. № 915/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/