Новости

Когда хозяйственные операции между нерезидентом и его постоянным представительством признаются контролируемыми

15.03.2019 / 09:30

Господарські операції, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні, обсяг яких, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 млн грн (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий звітний рік, визнаються контрольованими. Зазначені операції мають бути відображені у звіті про контрольовані операції за відповідний звітний рік.

/ІПК від 04.03.2019 р. № 869/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

«Горячие линии»

Дата: 4 июня, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42