Новости

Как заполнить Книгу учета доходов «единщику», получившему за один день доход в наличной и безналичной форме

15.03.2019 / 11:30

ДФС України пояснила, що у разі отримання доходу в готівковій та безготівковій формі запис в Книзі обліку доходів здійснюється окремими рядками за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, а датою отримання доходу вважається дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок фізичної особи — підприємця або отримання готівки в касу.

/ІПК від 01.03.2019 р. № 845/6/99-99-13-01-03-15/ІПК/