Новости

С 1 апреля Нацбанк использует новую модель расчета справедливой стоимости государственных облигаций

02.04.2019 / 17:30

Нацбанк змінив підхід до визначення справедливої вартості державних облігацій (ОВДП), які перебувають у його власності або приймаються ним як забезпечення виконання зобов’язань. Так, з 1 квітня здійснено перехід до використання нової методології при побудові кривої безкупонної дохідності для державних облігацій – параметричної моделі Свенссона.

Під час тестування параметрична модель Свенссона показала найменші відхилення модельної дохідності від дохідності, визначеної на основі угод з найбільш ліквідними паперами на вторинному ринку, зокрема, з ОВДП із залишковим строком до погашення до шести місяців і середньостроковими ОВДП зі строками до погашення від трьох до п’яти років.

Індикативний показник справедливої вартості ОВДП, визначеної за новою методикою, Нацбанк використовує, коли розраховує обсяг забезпечення під час надання банкам кредитів рефінансування та за договорами про зберігання запасів готівки. Цей показник також транслюється у торгових системах Bloomberg та Refinitiv (Reuters) і виступає орієнтиром для інвесторів під час купівлі цінних паперів.

Після переходу до використання моделі Свенссона Нацбанк також продовжить довідково публікувати криві безкупонної дохідності, побудовані для гривневих ОВДП із застосуванням параметричної моделі Нельсона-Сігела.

Відповідні зміни затверджені наказом Нацбанку від 26.03.2019 р. № 137-но «Про затвердження параметричних моделей для розрахунку базових кривих безкупонної дохідності».

«Горячие линии»

Дата: 3 октября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42