Новости

Как облагаются налогами выплаты нерезиденту по договору управления имуществом

03.04.2019 / 18:00

ДФС України зазначено: якщо установник управління є нерезидентом, а управителем майна — резидент, то виплата вигоди від майна є доходом з джерелом походження з України, отриманим таким нерезидентом від провадження господарської діяльності. Резидент утримує податок з таких доходів, за ставкою в розмірі 15 % їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

/ІПК від 29.03.2019 р. № 1350/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

«Горячие линии»

Дата: 4 июня, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42