Новости

Во избежание неправильного обложения налогом на недвижимость необходимо унифицировать объекты недвижимости

05.04.2019 / 18:30

На питання, що має враховувати при сплаті податку на нерухомість, відповідала ДФС України.

Фактичне головне призначення кожного конкретного об’єкта нерухомості обчислюється за Методикою ідентифікації за головною класифікаційною ознакою будівель багатофункціонального призначення, визначеною Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-200, та з метою уникнення неправильного оподаткування податком на нерухомість на 2019 рік.

Тому підприємство, яке відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності має у власності «Об’єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення» має отримати експертний висновок щодо приналежності інвентарно описаних об’єктів нерухомості до певного класу будівель за Класифікатором та включити отриману класифікацію до записів реєстру майнових прав.

/ІПК від 18.03.2019 р. № 1082/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

«Горячие линии»

Дата: 4 июня, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42