Новости

Как определяется дата возникновения обязательств по НДС при экспорте товаров: разъяснение от Минфина

10.04.2019 / 11:00

Відповідно до п. 185.1 ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є, зокрема, операції платників податку з вивезення товарів за межі митної території України.

Згідно з п. 187.1 ПКУ у разі здійснення експорту товарів датою виникнення податкових зобов'язань з постачання таких товарів вважається дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства.

При цьому попередня (авансова) оплата вартості товарів, що вивозяться за межі митної території України, не змінює значення сум податку, які відносяться до податкових зобов'язань такого експортера — платника податку (п. 187.11 ПКУ).

Відповідно до пп. «а» пп. 195.1.1 ПКУ операції з вивезення товарів за межі митної території України оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою.

Водночас вказаним підпунктом Кодексу передбачено, що товари вважаються вивезеними за межі митної території України, якщо таке вивезення підтверджене в порядку, визначеному КМУ, митною декларацією, оформленою відповідно до вимог МКУ. Слід зазначити, що вимоги до оформлення і використання митних декларацій, на підставі яких декларуються товари, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України підприємствами, а також порядок внесення змін до митних декларацій, їх відкликання та визнання недійсними визначено Положенням про митні декларації, затвердженим постановою КМУ від 21.05.2012 р. № 450 «Питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій». Ураховуючи викладене, Мінфін погоджується з тим, що у разі здійснення операцій з вивезення товарів за межі митної території України датою виникнення податкових зобов'язань з ПДВ є дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформленої відповідно до вимог МКУ та постанови КМУ від 21.05.2012 р. № 450.

/Лист Мінфіну від 21.03.2019 р. № 11310-09-63/7948/