Новости

Как в декларации по прибыли отражается отрицательный общий результат переоценки ценных бумаг, не учтенный в предыдущих налоговых периодах

12.04.2019 / 14:30

Враховуючи положення абзацу другого пп. 141.2.1 ст. 141 ПКУ, якщо загальна сума уцінок цінних паперів, відображена у складі фінансового результату до оподаткування у рядку 4.1.3.2 Додатка ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі — Додаток ЦП), перевищує загальну суму їх дооцінок у рядку 4.1.3.1 Додатка ЦП за відповідний податковий (звітний) період, то розрахований від’ємний загальний результат переоцінки цінних паперів у рядку 4.1.3 РІ Додатка ЦП збільшує фінансовий результат до оподаткування такого самого податкового (звітного) періоду та, відповідно, відображається у рядку 4.1.3 ЦП Додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі — Додаток РІ). 

Така сума від’ємного значення загального результату переоцінки цінних паперів, яка збільшила фінансовий результат до оподаткування (рядок 4.1.3 РІ Додатка РІ), відображається у наступному податковому (звітному) періоді у рядку 04 «Від’ємний загальний результат переоцінки цінних паперів, не врахований у попередніх податкових періодах» Додатка ЦП.

ЗІР (категорія 102.23.02)

«Горячие линии»

Дата: 4 июня, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42