Новости

Как исправить ошибку в части обязательств за выбросы двуокиси углерода

16.04.2019 / 16:00

Для виправлення помилково зазначених обсягів викидів двоокису вуглецю разом з обсягами викидів інших забруднюючих речовин в одному додатку 1 до Податкової декларації екологічного податку (далі — Додаток) після настання граничного терміну подання звітності платником екологічного податку подається уточнююча Податкова декларація екологічного податку (далі — Декларація) за відповідний звітний (податковий) період разом із двома уточнюючими Додатками у яких:

за кодом 243.4.001 — двоокис вуглецю (рядок 4.1 колонки 2 Додатка) зменшує нараховану суму податкових зобов’язань з екологічного податку;

за кодами інших забруднюючих речовин (рядок 4.n колонки 2 Додатка, де n – порядковий номер рядка) декларує податкові зобов’язання з екологічного податку та відповідно до пп. «а» п. 50.1 ст. 50 ПКУ обчислює розмір штрафної санкції, а також пеню (у разі необхідності) згідно з ст. 129 ПКУ.

Зокрема, у одному уточнюючому Додатку в частині викидів двоокису вуглецю в атмосферне повітря зазначається:

у колонці 2 — код двоокису вуглецю 243.4.001;

у рядку 4 — сума екологічного податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення двоокису вуглецю, що підлягає нарахуванню за звітний (податковий) період;

у рядку 5 — сума податкового зобов’язання, зазначена у рядку 4 Додатка, що уточнюється;
у рядку 5.2 — сума податкового зобов’язання, що зменшується.

У другому уточнюючому Додатку в частині викидів інших забруднюючих речовин в атмосферне повітря, зокрема, зазначається:

у рядку 4 — сума екологічного податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю);

у рядку 5 — сума податкового зобов’язання, що уточнюється, яке дорівнює «0»;
у рядку 5.1 — сума податкового зобов’язання, що збільшується;

у рядку 6 — розмір штрафної санкції – 0,03;

у рядку 7 — обчислена сума штрафної санкції;

у рядку 8 — сума пені (у разі необхідності).

В Декларації заповнюються такі показники:

у рядку 4.1 — податкове зобов’язання, визначене як сума рядків 4 Додатків;

у рядку 4.1.1 — сума різниці між рядками 5.1 та 5.2 Додатків;

у рядку 4.1.2 — сума штрафу, обчислена як сума рядків 7 Додатків;

у рядку 4.1.3 — сума пені, обчислена, як сума рядків 8 Додатків;

у рядку 5 — кількість поданих Додатків з Декларацією.

ЗІР (категорія 120.05)

«Горячие линии»

Дата: 4 июня, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42