Новости

В некоторые нормативно-правовые акты по бухгалтерскому учету внесут изменения

18.04.2019 / 14:00

Мінфін оприлюднив для обговорення проект власного наказу «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку».

Проектом наказу пропонується внести зміни до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі — Інструкція № 291), Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва (далі — План рахунків № 186), Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати» та Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зокрема щодо:

1) застосування категорій підприємств, визначених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», для яких встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати;

2) відображення в балансі малими підприємствами нематеріальних активів відповідно до вимог Директиви ЄС № 2013/34/ЄС;

3) приведення Інструкції № 291 у відповідність із Планом рахунків № 186 в частині застосування рахунків 9 класу.

«Горячие линии»

Дата: 4 июня, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42