Новости

Списание ТМЦ, основных средств, оборудования, полностью уничтоженных во время пожара: что в НДС-учете

18.04.2019 / 14:30

Операції з ліквідації основних виробничих засобів або невиробничих засобів прирівняні до операцій з постачання товарів, які є об'єктом оподаткування ПДВ, та відповідно оподатковуються податком у загальновстановленому порядку за ставкою 20 %. База оподаткування ПДВ за такими операціями визначається відповідно до п. 189.9 ст. 189 розділу V Кодексу, а саме за звичайними цінами, але не нижче балансової вартості на момент ліквідації. При цьому знищення, розібрання або перетворення основних виробничих або невиробничих засобів в інший спосіб дії обставин непереборної сили, внаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням, не буде вважатися для цілей оподаткування ПДВ постачанням товарів, зокрема, за умови якщо платник податку надасть контролюючому органу відповідний підтверджуючий документ про виникнення таких обставин, наданий платнику податку компетентним органом.

Отже, якщо у зв’язку з настанням форс-мажорних обставин (пожежею), що підтверджується відповідно до законодавства, платником податку здійснюються операції зі списання основних виробничих засобів або невиробничих засобів, які були знищені внаслідок пожежі, то податкові зобов’язання з ПДВ не нараховуються за умови надання платником контролюючому органу відповідного підтверджуючого документа про виникнення таких обставин, наданого компетентним органом.

Що стосується операції зі списання товарно-матеріальних цінностей, то при здійсненні таких операцій платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов'язання з ПДВ за правилами, встановленими п. 198.5 ст. 198 розділу V Кодексу, виходячи з бази оподаткування ПДВ, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 розділу V Кодексу, оскільки на зазначену категорію норми п. 189.9 ст. 189 розділу V Кодексу не поширюються.

/ІПК від 05.04.2019 р.№1459/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

«Горячие линии»

Дата: 4 июня, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42