Новости

Товаро-транспортная накладная: обязательно ли ее наличие для подтверждения реальности хозяйственной операции

26.04.2019 / 09:45

Визначальною ознакою господарської операції є те, що вона має спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків.

З метою встановлення факту здійснення господарської операції та реальних змін майнового стану платника податків досліджуються в сукупності фізичні, технічні та технологічні можливості платника податку (контрагента) до вчинення тих чи інших дій, що становлять зміст господарської операції (наявність кваліфікованого персоналу, основних фондів, у тому числі транспортних засобів для перевезення або виробництва, приміщень для зберігання товарів тощо, якщо такі умови необхідні для здійснення певної операції; можливість здійснення операцій з відповідною кількістю певного товару у відповідні строки з урахуванням терміну його придатності, наявність відповідних дозвільних документів, необхідних для ведення певного виду господарської діяльності, тощо).

З приводу обов’язкової наявності товарно-транспортної накладної для підтвердження реальності господарської операції ДФС України пояснила, що складена у випадках, передбачених законодавством, товарно-транспортна накладна:

  • підтверджує факт надання послуг з перевезення товарів;
  • є одним із додаткових документальних свідчень реальності здійснення господарської операції з поставки товарів.

У разі отримання товару в інший спосіб для підтвердження факту реальності здійснення господарської операції у платника податків мають бути наявні інші первинні документи, що свідчать про транспортування товару до місця призначення.

/ІПК від 17.04.2019 р.  № 1637/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

«Горячие линии»

Дата: 18 июня, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42