Новости

Изменение справедливой стоимости инвестиционной недвижимости: возникают ли налоговые разницы

26.04.2019 / 10:20

У разі здійснення операцій із зміни справедливої вартості інвестиційної нерухомості, яка в бухгалтерському обліку відображається за справедливою вартістю відповідно до МСБО 40 (амортизація не нараховується), при визначенні об’єкту оподаткування податком на прибуток різниці (до збільшення/зменшення), визначені ст. 138 ПКУ, не виникають.

/ІПК від 12.04.2019 р. № 1593/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

«Горячие линии»

Дата: 24 октября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42