Новости

Щотижневий огляд відповідей ДФС

27.04.2019 / 09:00

«Вісник» № 16(1016), від 26 квітня 2016

За поточними матеріалами Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР).

Категорія ЗІР

Запитання

Коротка відповідь

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

101.06

Визначення дати виникнення податкових зобов’язань

 

На яку дату виникають податкові зобов’язання з ПДВ при отриманні попередньої (авансової) оплати в іноземній валюті за надані нерезиденту послуги на митній території України, а саме на дату надходження коштів на розподільчий рахунок чи на дату надходження коштів на поточний рахунок в іноземній валюті або в національній валюті?

При отриманні попередньої (авансової) оплати в іноземній валюті за надані нерезиденту послуги, місце постачання яких визначено на митній території України, податкові зобов’язання з ПДВ визначаються на дату надходження коштів з розподільчого рахунку на поточний рахунок: в національній валюті — на суму коштів, які надійшли від обов’язкового продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України, та в іноземній валюті — на суму коштів в іноземній валюті, що надійшла на такий рахунок, перерахованій у гривні за офіційним курсом Нацбанку

101.07

Визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг

 

Чи потрібно нараховувати податкові зобов’язан­ня, передбачені п. 198.5 ст. 198 ПКУ при використанні не в господарській діяльності або в неоподатковуваних операціях товарно-матеріальних цінностей, отриманих згідно з договорами, за якими вартість таких товарно-матеріальних цінностей (договірна вартість) дорівнює нулю, або придбаних без ПДВ?

Податкові зобов’язання відповідно до п. 198.5 ст. 198 ПКУ при використанні не в господарській діяльності або в неоподатковуваних операціях товарно-матеріальних цінностей, отриманих згідно з договорами, за якими вартість таких товарно-матеріальних цінностей (договірна вартість) дорівнює нулю, або придбаних без ПДВ, не нараховуються

101.15

Коригування податкових зобов’язань та податкового кредиту

 

Який порядок складання розрахунку коригування до податкової накладної у разі якщо платником була складена податкова накладна на операції з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування, а необхідно було скласти податкову накладну на операції з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, а також у разі якщо після складання податкової накладної відбувається часткова зміна номенклатури товарів/послуг, в результаті чого здійснюється постачання як звільнених від оподаткування товарів/послуг, так і таких, що підлягають оподаткуванню?

Якщо платником податку була складена податкова накладна на операції з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування, а необхідно було скласти податкову накладну на операції з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, платнику податку слід скласти розрахунок коригування до такої податкової накладної, яким вивести в «0» показники такої податкової накладної, та скласти нову (правильну) податкову накладну на операції, які оподатковуються за ставкою 20 (7, 0) відсотків, з датою складання, що відповідає даті виникнення податкових зобов’язань. Якщо після складання податкової накладної відбувається часткова зміна номенклатури товарів/послуг, в результаті чого здійснюється постачання як звільнених від оподаткування товарів/послуг, так і таких, що підлягають оподаткуванню, платник складає розрахунок коригування, в розділі Б якого відповідні показники кожного рядка податкової накладної, за якими відбувається така зміна, виводяться в «0», та додаються нові рядки, в яких зазначаються правильні показники щодо товарів/послуг, операції з постачання яких звільнені від оподаткування.

У графі 2.1 усіх рядків розрахунку коригування зазначається код причини 104. При цьому на частку обсягу операцій, які підлягають оподаткованню за ставкою 20 (7, 0), відсотків, складається нова податкова накладна з датою складання, що відповідає даті зміни номенклатури товарів/послуг, підтвердженій відповідними первинними (бухгалтерськими) документами

 

Яким чином складається розрахунок коригування до зведеної податкової накладної, безпідставно складеної відповідно до п. 198.5 ст. 198 ПКУ та зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних?

Якщо платником податку відповідно до вимог п. 198.5 ст. 198 ПКУ безпідставно складено та зареєстровано в ЄРПН зведену податкову накладну, то платник складає розрахунок коригування, в якому виводяться в «0» показники щодо товарів/послуг, зазначених у такій податковій накладній. У розрахунку коригування вказується дата складання та порядковий номер такої безпідставно складеної зведеної податкової накладної, що була складена відповідно до п. 198.5 ст. 198 ПКУ. При цьому у графі 2.1 розділу Б табличної частини розрахунку коригування зазначається код причини 201, що відповідає причині коригування «Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до п. 198.5 ст. 198 ПКУ». Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН платником податку, який склав таку зведену податкову накладну

 

Яким чином заповнити розрахунок коригування у разі виправлення помилки, допущеної у графі 2 зведеної податкової накладної, складеної відповідно до вимог п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 ПКУ, яка не призводить до змін обсягів постачання або зменшення/збільшення податкових зобов’язань, зокрема, якщо платником податку у такій графі зазначено неправильний номер податкової накладної, складеної на такого платника податку при постачанні йому товарів/послуг, необоротних активів?

Якщо платником податку у графі 2 зведеної податкової накладної, складеної відповідно до вимог п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 ПКУ, зазначено неправильний номер податкової накладної, складеної на такого платника податку при постачанні йому товарів/послуг, необоротних активів, та така помилка не призводить до змін обсягів постачання або зменшення/збільшення податкових зобов’язань, то платник податку складає розрахунок коригування, в якому одним рядком виводяться в «0» показники рядка, в якому допущено помилку, та додається новий рядок з виправленими показниками, якому присвоюється новий черговий порядковий номер, що не зазначався в податковій накладній. У такому розрахунку коригування в обох рядках зазначається однакова група коригування та зазначається код причини 201 «Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до п. 198.5 ст. 198 ПКУ» або 202 «Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до п. 199.1 ст. 199 ПКУ» (залежно від того, з яким типом причини складена зведена податкова накладна)

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

103.25

Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку за № 1ДФ

 

За якою ознакою доходу відображається у формі № 1ДФ сума ненарахованих процентів за користування кредитом відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військово­службовців та членів їх сімей»?

Сума ненарахованих процентів за користування кредитом відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» відображається в формі № 1ДФ під ознакою доходу «186»

ЄДИНИЙ ПОДАТОК ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ — СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ (СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ)

108.01

Третя група

108.01.01

Умови та порядок переходу на спрощену систему оподаткування

 

Чи може юридична особа, яка внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій, обрати третю групу спрощеної системи оподаткування?

Юридична особа, яка внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій, може обрати третю групу спрощеної системи оподаткування у разі дотримання вимог, встановлених главою 1 розділу XIV ПКУ, за умови виключення її з Реєстру неприбуткових установ та організацій

108.02

Четверта група

108.02.01

Умови та порядок переходу на спрощену систему оподаткування

 

З якого періоду сільськогосподарський товаровиробник — юридична особа повторно може бути вклю­чений до четвертої групи платників єдиного податку після його переходу на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку іншої групи, або анулювання його поперед­ньої реєстрації платником єдиного податку?

Сільськогосподарський товаровиробник повторно може бути включений до четвертої групи платників єдиного податку не раніше ніж через два календарних роки після його переходу на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку іншої групи, або анулювання його попередньої реєстрації платником єдиного податку четвертої групи. При цьому зазначені норми не застосовуються у разі анулювання реєстрації платником єдиного податку четвертої групи юридичної особи за ініціативою контро­люючого органу

108.02.06

Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування

 

Чи можуть платники єдиного податку четвертої групи протягом звітного року обрати іншу групу платників єдиного податку або відмовитись від спрощеної системи?

Платники єдиного податку четвертої групи можуть самостійно перейти на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку іншої групи, або відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, з першого числа місяця, що настає за податковим (звітним) кварталом, у якому подано відповідну заяву, за умови сплати податку за поточний рік у розмірі, що розраховується виходячи з 25 % річної суми податку за кожний квартал, протягом якого платник перебував на четвертій групі платників єдиного податку

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

109.13

Гранична сума розрахунків та її обмеження у національній валюті

 

Чи поширюється обмеження щодо граничної суми готівкового розрахунку у розмірі 10 000 грн на використання коштів, виданих на відрядження, у разі придбання товарно-матеріальних цінностей?

Обмеження щодо граничної суми готівкового розрахунку не поширюється на готівкові розрахунки, пов’язані з відрядженням працівника підприємства. При цьому зазначене обмеження у розмірі 10 000 грн поширюється на придбання таким працівником протягом дня за рахунок коштів, виданих на відрядження, товарно-матеріальних цінностей

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

112.01

Платники податку

 

Чи повинні юридичні особи — платники єдиного податку третьої групи — власники земельних ділянок (землекористувачі на правах постійного користування земельними ділянками) сплачувати земельний податок у разі тимчасового припинення господарської діяльності?

Юридичні особи — платники єдиного податку — власники земельних ділянок (землекористувачі на правах постійного користування земельними ділянками) у разі тимчасового припинення господарської діяльності сплачують земельний податок на загальних підставах

112.05

Порядок обчислення та подання податкової декларації

 

Яким чином нараховується орендна плата за земельну ділянку державної або комунальної власності, якщо договором оренди передбачено, що земельна ділянка перебуває у спільному користуванні кількох фізичних осіб (фізичних осіб — підприємців)?

Якщо договором оренди земельної ділянки державної або комунальної власності передбачено, що земельна ділянка перебуває у спільному користуванні кількох фізичних осіб (кількох фізичних осіб — підприємців), то орендна плата нараховується контролюючим органом фізичним особам, а фізичні особи — підприємці самостійно обчислюють суму оренди та подають податкову декларацію за площу орендованої земельної ділянки відповідно до умов договору оренди

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

116.11

Акцизні склади та контроль за сплатою податку

 

Яке програмне забезпечення слід використовувати розпорядникам акцизних складів при формуванні та передачі телекомунікаційною мережею до ДФС електронних документів з метою напов­нення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників?

Розробка електронних форм документів звітності та кодування відповідних полів документів здійснюється у форматі Adobe Portable Document Format (PDF), контроль за електронними документами у XML-форматі здійснюється із застосуванням схем контролю XML-документів (XML-Schema). Електронні форми, структури та схеми контролю XML-документів розробляються для кожного документа окремо та публікуються на офіційному веб-сайті ДФС разом із довідниками звітних документів, звітних періодів документів і територіальних органів ДФС.

 

 

Після завершення розробки електронних форм, структури та схем контролю для електрон­них документів, подання яких контролюючим органам передбачено постановою Кабміну від 22.11.2017 р. № 891 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними засобами зв’язку» (далі — довідки), вони опубліковуватимуться на офіційному веб-сайті ДФС та стануть доступними розробникам програмного забезпечення для використання.

Отже, будь-яке програмне забезпечення, призначене для подання звітності суб’єктами господарювання, в якому його розробником реалізовуватимуться електронні форми довідок структури та схеми їх контролю, може використовуватись для їх формування та надсилання контролюючим органам електронними засобами зв’язку, що використовуються для подання електронної звітності (пряме з’єднання за протоколом SOAP, єдина адреса Інформаційного порталу ДФС України: zvit@sta.gov.ua).

У терміни, передбачені ПКУ для подання довідок, ДФС забезпечить можливість їх формування та подання засобами Електронного кабінету (https://cabinet.sfs.gov.ua) та засобами «Спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності», яке можна безкоштовно завантажити за посиланням: http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/spetsializovane-klientske-program/

116.12

Окремі норми щодо відповідальності платників податку

 

Чи нараховуються штрафні санкції та пеня за порушення строків сплати податкового зобов’язання з акцизного податку, якщо платник податку не сплатив податкове зобов’язання, задеклароване в податковій декларації акцизного податку, а погашення податкового боргу відбулося внаслідок подання уточнюючої декларації щодо зменшення суми раніше нарахованих зобов’язань?

Якщо податкове зобов’язання з акцизного податку, самостійно визначене платником в податковій декларації, не сплачено протягом строків, визначених ПКУ, а погашення податкового боргу відбулося внаслідок подання уточнюючої декларації зі зменшенням суми раніше нарахованого зобов’язання, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу, передбаченого п. 126.1 ст. 126 ПКУ, з урахуванням загального строку затримки сплати суми податкового боргу. Також на суму податкового боргу відповідно до норм ст. 129 ПКУ нараховується пеня починаючи з 91 календарного дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання

РЕНТНА ПЛАТА ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ

121.05

Порядок обчислення та сплати

 

Як заповнюється додаток 6 «Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту» до Податкової декларації з рентної плати?

Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання вод для потреб водного транспорту здійснюється у додатку 6 до Податкової декларації з рентної плати.

Для кожного типу водного об’єкта заповнюється окремий розрахунок.

У додатку 6 заповнюються всі рядки усіх розділів з урахуванням приміток.

У разі незаповнення рядка через відсутність значення він прокреслюється (у разі подання в паперовому вигляді) або не заповнюється (у разі подання засобами електронного зв’язку). Вартісні показники розрахунку зазначаються у гривнях з копійками

РЕНТНА ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ ДЛЯ ВИДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН

130.04

Порядок обчислення, подання розрахунків та сплати

 

Який коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства застосовується для обчислення податкових зобов’язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин платниками, які порушили строк регулярної повторної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр, у І кварталі 2019 року?

Платники рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, які порушили строк регулярної повторної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин у межах ділянок надр, на які їм надано спеціальні дозволи на користування надрами, обчислюють податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за І квартал 2019 р. із застосуванням коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства у розмірі 54 % — трикратному розмірі облікової ставки Нацбанку

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ

133.01

Порядок оскарження платниками податків податкових повідомлень-рішень про визначення сум податкових зобов’язань та рішень органів ДФС

 

В який строк платник має право подати скаргу на податкове повідомлення-рішення за порушення законодавства у сфері ЗЕД?

У разі якщо платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму коштів, яку платник податків мусить сплатити до відповідного бюджету як санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності, він має право звернутися до контро­люючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд податкового повідомлення-рішення протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання платником податків такого рішення

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

135.06

Інші питання

 

Чи може ФОП використовувати поточний рахунок, відкритий на ФО для проведення операцій, пов’я­заних із здійсненням підприємницької діяльності?

Фізична особа — підприємець не може використовувати поточний рахунок, відкритий на фізичну особу, для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності

Категорія ЗІР

Запитання

Коротка відповідь

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

101.06

Визначення дати виникнення податкових зобов’язань

 

На яку дату виникають податкові зобов’язання з ПДВ при отриманні попередньої (авансової) оплати в іноземній валюті за надані нерезиденту послуги на митній території України, а саме на дату надходження коштів на розподільчий рахунок чи на дату надходження коштів на поточний рахунок в іноземній валюті або в національній валюті?

При отриманні попередньої (авансової) оплати в іноземній валюті за надані нерезиденту послуги, місце постачання яких визначено на митній території України, податкові зобов’язання з ПДВ визначаються на дату надходження коштів з розподільчого рахунку на поточний рахунок: в національній валюті — на суму коштів, які надійшли від обов’язкового продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України, та в іноземній валюті — на суму коштів в іноземній валюті, що надійшла на такий рахунок, перерахованій у гривні за офіційним курсом Нацбанку

101.07

Визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг

 

Чи потрібно нараховувати податкові зобов’язан­ня, передбачені п. 198.5 ст. 198 ПКУ при використанні не в господарській діяльності або в неоподатковуваних операціях товарно-матеріальних цінностей, отриманих згідно з договорами, за якими вартість таких товарно-матеріальних цінностей (договірна вартість) дорівнює нулю, або придбаних без ПДВ?

Податкові зобов’язання відповідно до п. 198.5 ст. 198 ПКУ при використанні не в господарській діяльності або в неоподатковуваних операціях товарно-матеріальних цінностей, отриманих згідно з договорами, за якими вартість таких товарно-матеріальних цінностей (договірна вартість) дорівнює нулю, або придбаних без ПДВ, не нараховуються

101.15

Коригування податкових зобов’язань та податкового кредиту

 

Який порядок складання розрахунку коригування до податкової накладної у разі якщо платником була складена податкова накладна на операції з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування, а необхідно було скласти податкову накладну на операції з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, а також у разі якщо після складання податкової накладної відбувається часткова зміна номенклатури товарів/послуг, в результаті чого здійснюється постачання як звільнених від оподаткування товарів/послуг, так і таких, що підлягають оподаткуванню?

Якщо платником податку була складена податкова накладна на операції з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування, а необхідно було скласти податкову накладну на операції з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, платнику податку слід скласти розрахунок коригування до такої податкової накладної, яким вивести в «0» показники такої податкової накладної, та скласти нову (правильну) податкову накладну на операції, які оподатковуються за ставкою 20 (7, 0) відсотків, з датою складання, що відповідає даті виникнення податкових зобов’язань. Якщо після складання податкової накладної відбувається часткова зміна номенклатури товарів/послуг, в результаті чого здійснюється постачання як звільнених від оподаткування товарів/послуг, так і таких, що підлягають оподаткуванню, платник складає розрахунок коригування, в розділі Б якого відповідні показники кожного рядка податкової накладної, за якими відбувається така зміна, виводяться в «0», та додаються нові рядки, в яких зазначаються правильні показники щодо товарів/послуг, операції з постачання яких звільнені від оподаткування.

У графі 2.1 усіх рядків розрахунку коригування зазначається код причини 104. При цьому на частку обсягу операцій, які підлягають оподаткованню за ставкою 20 (7, 0), відсотків, складається нова податкова накладна з датою складання, що відповідає даті зміни номенклатури товарів/послуг, підтвердженій відповідними первинними (бухгалтерськими) документами

 

Яким чином складається розрахунок коригування до зведеної податкової накладної, безпідставно складеної відповідно до п. 198.5 ст. 198 ПКУ та зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних?

Якщо платником податку відповідно до вимог п. 198.5 ст. 198 ПКУ безпідставно складено та зареєстровано в ЄРПН зведену податкову накладну, то платник складає розрахунок коригування, в якому виводяться в «0» показники щодо товарів/послуг, зазначених у такій податковій накладній. У розрахунку коригування вказується дата складання та порядковий номер такої безпідставно складеної зведеної податкової накладної, що була складена відповідно до п. 198.5 ст. 198 ПКУ. При цьому у графі 2.1 розділу Б табличної частини розрахунку коригування зазначається код причини 201, що відповідає причині коригування «Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до п. 198.5 ст. 198 ПКУ». Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН платником податку, який склав таку зведену податкову накладну

 

Яким чином заповнити розрахунок коригування у разі виправлення помилки, допущеної у графі 2 зведеної податкової накладної, складеної відповідно до вимог п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 ПКУ, яка не призводить до змін обсягів постачання або зменшення/збільшення податкових зобов’язань, зокрема, якщо платником податку у такій графі зазначено неправильний номер податкової накладної, складеної на такого платника податку при постачанні йому товарів/послуг, необоротних активів?

Якщо платником податку у графі 2 зведеної податкової накладної, складеної відповідно до вимог п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 ПКУ, зазначено неправильний номер податкової накладної, складеної на такого платника податку при постачанні йому товарів/послуг, необоротних активів, та така помилка не призводить до змін обсягів постачання або зменшення/збільшення податкових зобов’язань, то платник податку складає розрахунок коригування, в якому одним рядком виводяться в «0» показники рядка, в якому допущено помилку, та додається новий рядок з виправленими показниками, якому присвоюється новий черговий порядковий номер, що не зазначався в податковій накладній. У такому розрахунку коригування в обох рядках зазначається однакова група коригування та зазначається код причини 201 «Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до п. 198.5 ст. 198 ПКУ» або 202 «Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до п. 199.1 ст. 199 ПКУ» (залежно від того, з яким типом причини складена зведена податкова накладна)

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

103.25

Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку за № 1ДФ

 

За якою ознакою доходу відображається у формі № 1ДФ сума ненарахованих процентів за користування кредитом відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військово­службовців та членів їх сімей»?

Сума ненарахованих процентів за користування кредитом відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» відображається в формі № 1ДФ під ознакою доходу «186»

ЄДИНИЙ ПОДАТОК ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ — СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ (СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ)

108.01

Третя група

108.01.01

Умови та порядок переходу на спрощену систему оподаткування

 

Чи може юридична особа, яка внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій, обрати третю групу спрощеної системи оподаткування?

Юридична особа, яка внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій, може обрати третю групу спрощеної системи оподаткування у разі дотримання вимог, встановлених главою 1 розділу XIV ПКУ, за умови виключення її з Реєстру неприбуткових установ та організацій

108.02

Четверта група

108.02.01

Умови та порядок переходу на спрощену систему оподаткування

 

З якого періоду сільськогосподарський товаровиробник — юридична особа повторно може бути вклю­чений до четвертої групи платників єдиного податку після його переходу на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку іншої групи, або анулювання його поперед­ньої реєстрації платником єдиного податку?

Сільськогосподарський товаровиробник повторно може бути включений до четвертої групи платників єдиного податку не раніше ніж через два календарних роки після його переходу на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку іншої групи, або анулювання його попередньої реєстрації платником єдиного податку четвертої групи. При цьому зазначені норми не застосовуються у разі анулювання реєстрації платником єдиного податку четвертої групи юридичної особи за ініціативою контро­люючого органу

108.02.06

Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування

 

Чи можуть платники єдиного податку четвертої групи протягом звітного року обрати іншу групу платників єдиного податку або відмовитись від спрощеної системи?

Платники єдиного податку четвертої групи можуть самостійно перейти на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку іншої групи, або відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, з першого числа місяця, що настає за податковим (звітним) кварталом, у якому подано відповідну заяву, за умови сплати податку за поточний рік у розмірі, що розраховується виходячи з 25 % річної суми податку за кожний квартал, протягом якого платник перебував на четвертій групі платників єдиного податку

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

109.13

Гранична сума розрахунків та її обмеження у національній валюті

 

Чи поширюється обмеження щодо граничної суми готівкового розрахунку у розмірі 10 000 грн на використання коштів, виданих на відрядження, у разі придбання товарно-матеріальних цінностей?

Обмеження щодо граничної суми готівкового розрахунку не поширюється на готівкові розрахунки, пов’язані з відрядженням працівника підприємства. При цьому зазначене обмеження у розмірі 10 000 грн поширюється на придбання таким працівником протягом дня за рахунок коштів, виданих на відрядження, товарно-матеріальних цінностей

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

112.01

Платники податку

 

Чи повинні юридичні особи — платники єдиного податку третьої групи — власники земельних ділянок (землекористувачі на правах постійного користування земельними ділянками) сплачувати земельний податок у разі тимчасового припинення господарської діяльності?

Юридичні особи — платники єдиного податку — власники земельних ділянок (землекористувачі на правах постійного користування земельними ділянками) у разі тимчасового припинення господарської діяльності сплачують земельний податок на загальних підставах

112.05

Порядок обчислення та подання податкової декларації

 

Яким чином нараховується орендна плата за земельну ділянку державної або комунальної власності, якщо договором оренди передбачено, що земельна ділянка перебуває у спільному користуванні кількох фізичних осіб (фізичних осіб — підприємців)?

Якщо договором оренди земельної ділянки державної або комунальної власності передбачено, що земельна ділянка перебуває у спільному користуванні кількох фізичних осіб (кількох фізичних осіб — підприємців), то орендна плата нараховується контролюючим органом фізичним особам, а фізичні особи — підприємці самостійно обчислюють суму оренди та подають податкову декларацію за площу орендованої земельної ділянки відповідно до умов договору оренди

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

116.11

Акцизні склади та контроль за сплатою податку

 

Яке програмне забезпечення слід використовувати розпорядникам акцизних складів при формуванні та передачі телекомунікаційною мережею до ДФС електронних документів з метою напов­нення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників?

Розробка електронних форм документів звітності та кодування відповідних полів документів здійснюється у форматі Adobe Portable Document Format (PDF), контроль за електронними документами у XML-форматі здійснюється із застосуванням схем контролю XML-документів (XML-Schema). Електронні форми, структури та схеми контролю XML-документів розробляються для кожного документа окремо та публікуються на офіційному веб-сайті ДФС разом із довідниками звітних документів, звітних періодів документів і територіальних органів ДФС.

 

 

Після завершення розробки електронних форм, структури та схем контролю для електрон­них документів, подання яких контролюючим органам передбачено постановою Кабміну від 22.11.2017 р. № 891 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними засобами зв’язку» (далі — довідки), вони опубліковуватимуться на офіційному веб-сайті ДФС та стануть доступними розробникам програмного забезпечення для використання.

Отже, будь-яке програмне забезпечення, призначене для подання звітності суб’єктами господарювання, в якому його розробником реалізовуватимуться електронні форми довідок структури та схеми їх контролю, може використовуватись для їх формування та надсилання контролюючим органам електронними засобами зв’язку, що використовуються для подання електронної звітності (пряме з’єднання за протоколом SOAP, єдина адреса Інформаційного порталу ДФС України: zvit@sta.gov.ua).

У терміни, передбачені ПКУ для подання довідок, ДФС забезпечить можливість їх формування та подання засобами Електронного кабінету (https://cabinet.sfs.gov.ua) та засобами «Спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності», яке можна безкоштовно завантажити за посиланням: http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/spetsializovane-klientske-program/

116.12

Окремі норми щодо відповідальності платників податку

 

Чи нараховуються штрафні санкції та пеня за порушення строків сплати податкового зобов’язання з акцизного податку, якщо платник податку не сплатив податкове зобов’язання, задеклароване в податковій декларації акцизного податку, а погашення податкового боргу відбулося внаслідок подання уточнюючої декларації щодо зменшення суми раніше нарахованих зобов’язань?

Якщо податкове зобов’язання з акцизного податку, самостійно визначене платником в податковій декларації, не сплачено протягом строків, визначених ПКУ, а погашення податкового боргу відбулося внаслідок подання уточнюючої декларації зі зменшенням суми раніше нарахованого зобов’язання, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу, передбаченого п. 126.1 ст. 126 ПКУ, з урахуванням загального строку затримки сплати суми податкового боргу. Також на суму податкового боргу відповідно до норм ст. 129 ПКУ нараховується пеня починаючи з 91 календарного дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання

РЕНТНА ПЛАТА ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ

121.05

Порядок обчислення та сплати

 

Як заповнюється додаток 6 «Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту» до Податкової декларації з рентної плати?

Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання вод для потреб водного транспорту здійснюється у додатку 6 до Податкової декларації з рентної плати.

Для кожного типу водного об’єкта заповнюється окремий розрахунок.

У додатку 6 заповнюються всі рядки усіх розділів з урахуванням приміток.

У разі незаповнення рядка через відсутність значення він прокреслюється (у разі подання в паперовому вигляді) або не заповнюється (у разі подання засобами електронного зв’язку). Вартісні показники розрахунку зазначаються у гривнях з копійками

РЕНТНА ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ ДЛЯ ВИДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН

130.04

Порядок обчислення, подання розрахунків та сплати

 

Який коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства застосовується для обчислення податкових зобов’язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин платниками, які порушили строк регулярної повторної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр, у І кварталі 2019 року?

Платники рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, які порушили строк регулярної повторної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин у межах ділянок надр, на які їм надано спеціальні дозволи на користування надрами, обчислюють податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за І квартал 2019 р. із застосуванням коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства у розмірі 54 % — трикратному розмірі облікової ставки Нацбанку

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ

133.01

Порядок оскарження платниками податків податкових повідомлень-рішень про визначення сум податкових зобов’язань та рішень органів ДФС

 

В який строк платник має право подати скаргу на податкове повідомлення-рішення за порушення законодавства у сфері ЗЕД?

У разі якщо платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму коштів, яку платник податків мусить сплатити до відповідного бюджету як санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності, він має право звернутися до контро­люючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд податкового повідомлення-рішення протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання платником податків такого рішення

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

135.06

Інші питання

 

Чи може ФОП використовувати поточний рахунок, відкритий на ФО для проведення операцій, пов’я­заних із здійсненням підприємницької діяльності?

Фізична особа — підприємець не може використовувати поточний рахунок, відкритий на фізичну особу, для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності

«Горячие линии»

Дата: 4 июня, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42