Новости

Реорганизация предприятия путём выделения: что с НДС

10.05.2019 / 11:00

Платник ПДВ, який реорганізується, зокрема шляхом виділу, під час передачі частини майна за розподільчим балансом до іншої юридичної особи не здійснює нарахування податкових зобов'язань виходячи з вартості товарів/послуг, необоротних активів, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту, та які не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності такого платника податку.

Реєстрація платника ПДВ, що здійснює реорганізацію шляхом виділу із свого складу нового підприємства, не підлягає анулюванню.

Також ДФС зазначено, що операція із внесення резидентом до статутного капіталу зобов’язань за договором позики (отриманої від нерезидента) в обмін на корпоративні права (частки у статутному капіталі), яка здійснюється у межах чинного господарського і цивільного законодавства, не є об’єктом оподаткування ПДВ.

/ІПК від 25.04.2019 р. № 1816/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/