Новости

BRITACOF-2019: Україна стала учасником першого засідання Форуму співпраці податкових адміністрацій

13.05.2019 / 09:51

ДФС України розширює міжнародне співробітництво у сфері податкової та митної справи.
Черговою міжнародною місією стали участь представника ДФС України Анатолія Александ­рова — директора Департаменту стра­тегічного розвитку та міжнародного співробітництва ДФС у першому засіданні Форуму співпраці податкових адміністрацій в рамках ініціативи «Один пояс, один шлях» (BRITACOF) та робочі зустрічі з представниками країн-учасниць. Ці заходи відбулися в Пекіні та Вучжені (Китайська Народна Республіка) з 14 по 22 квітня 2019 року.

У Форумі взяли участь понад 350 делегатів з 85 податкових адміністрацій країн-учасниць та 16 міжнародних організацій, зокрема МВФ, OECD, IOTA (Внутрішньо-європейська організація податкових адміністрацій), Світовий банк. У центрі уваги Форуму були актуальні питання розбудови потенціалу податкових служб, дотримання принципу верховенства права у міжнародних податкових відносинах, вдосконалення процедур вирішення податкових спорів, підвищення рівня добровільного дотримання податкового законодавства та впровадження цифрових технологій у роботу податкових адміністрацій.

Анатолій Александров взяв участь не лише в обговоренні Механізму податкового співробітництва у рамках ініціативи «Один пояс, один шлях» (BRITACOF), а й представив позицію України як спостерігача в керівному органі щодо перспектив розвитку цього механізму. За активну участь України у Робочій групі з посилення потенціалу податкових адміністрацій (BRITACEG) його було одноголосно обрано головуючим на наступні три роки.

«Метою BRITACEG є підтримка розвит­ку податкового середовища, сприятливого для зростання економік країн шляхом розбудови потенціалу та взаємної співпраці між податковими адміністраціями країн — членів BRI», — наголосив Анатолій Александров під час свого виступу як директора BRITACEG.

З його слів, головування в BRITACEG дасть можливість українським податківцям активно використовувати міжнародний досвід, долучитися до реалізації спільних проектів. Йдеться про впровадження цифрових рішень у податковому адмініструванні, наприклад, щодо удосконалення системи аналізу платників та обробки податкової інформації.

Завданням BRITACEG є розробка методичних посібників, навчальних програм та надання технічної допомоги для країн-учасниць з різних питань оподаткування, підготовка вищого керівного складу, організація системного оцінювання якості податкового адміністрування, формування програм стратегічного розвитку, організація семінарів, воркшопів та форумів з актуальної тематики.

У межах BRITACEG у 2019 р. буде створено чотири Податкові академії (BRITA) у Казахстані, Макао, Саудівській Аравії та Китаї. Функція представника ДФС України як директора BRITACEG передбачає координацію та організацію виконання планів роботи та програм BRITACEG, що водночас сприятиме розвитку інституційного потенціалу ДФС України у сфері наукової діяльності, професійної підготовки персоналу та незалежного оцінювання ефективності податкового адміністрування.

«Посилення наукової складової має стати основою роботи будь-якої організації, в тому числі ДФС України. Наукові дослідження мають враховувати не лише сучасні методологічні засади та підходи до виконання наукових досліджень, а й базові тренди, позитивний досвід і передові міжнародні практики. Науково обґрунтовані рекомендації із вдосконалення інституційної спроможності податкової адміністрації мають сприяти досягненню перспектив розвитку та прорахуванню всіх потенційних ризиків. Саме тому важливо приділяти увагу розвитку навчальних та наукових установ кожної країни», — зауважив під час виступу на Форумі Анатолій Александров.

Отже, залучення міжнародних інституцій та експертної допомоги для ДФС України в рамках BRITACOF сприятиме появі нових можливостей для розвитку Університету ДФС та Науково-дослідного інституту фіскальної політики як базової освітньо-наукової платформи не лише для ДФС України, а й для міжнародної спільноти.

Проведення чергового Форуму BRITACOF очікується наступного року в Казахстані.

Крім того, під час Форуму Анатолієм Александровим проведено низку робочих зустрічей з представниками податкових адміністрацій Китаю, Казахстану та інших країн-учасниць, а також митною адміністрацією Китаю для обговорення стану та перспектив співробітництва, здійснено обмін досвідом з питань, які становлять спільний інте­рес для ДФС України, ознайомлення з практикою діяльності відомств країн-учасниць та сучасними тенденціями їх розвитку.

Зокрема, прагнучи створити умови для підвищення ефективності митного контро­лю, інформаційного забезпечення митного контролю на кордоні і прискорення митних процедур, від імені ДФС України підписано Угоду з Міністерством фінансів Республіки Казахстан про організацію обміну попередньою інформацією про товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон, та Протокол про співпрацю в митній і податковій сферах.

Також прийнято рішення про розвиток співробітництва між ДФС України і Міністерством фінансів Республіки Казахстан у сфері професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів шляхом постійного взаємного обміну навчально-методичними матеріалами і посібниками. За результатами переговорів, представники ДФС України братимуть участь у навчальних заходах, що проводяться Всесвітньою митною організацією в м. Нур-Султан (Республіка Казахстан).

Зустріч з представниками Митної адміністрації КНР дала змогу досягти домовленостей з питань покращення ефективності адміністративної допомоги у митних справах, взаємодії сторін з питань перевірки задекларованої митної вартості товарів та стан співробітництва з питань обміну даними митної статистики, двосторонньої торгівлі. Також обговорено перспективи організації зустрічі керівників вищого рівня ДФС та Митної адміністрації КНР у вересні поточного року та підписання відповідного меморандуму про співробітництво між двома інституціями.

Крім того, в рамках візиту Анатолієм Александровим було проведено переговори з керівництвом компанії Nuctech Company Limited з питань виконання договорів щодо постачання, монтажу та пусконалагодження комплексних систем сканування стаціонарного типу для огляду транспортних засобів та контейнерів, а також проведення пілотного «тренінгу для тренерів» для працівників ДФС України з використання зазначених систем сканування за рахунок та на базі потужностей компанії.

 За результатами зустрічі підписано Протокол про наміри співпраці між ДФС України та компанією Nuctech Company Limited, що передбачає надання ДФС України постійної експертної та методичної допомоги під час підготовки операторів систем сканування на базі Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення, який згодом стане навчальною платформою підготовки таких фахівців не лише з України, а й з країн Східної Європи. Окрім того, китайською компанією планується надання програмного забезпечення в навчальних цілях та сучасних систем сканування для прикордонних митниць ДФС України.

Отже, ДФС зацікавлена у продовженні нарощування потенціалу шляхом розширення напрямів міжнародного співробітництва, обміну досвідом з підвищення кваліфікації та підготовки кадрів для фіскальних органів, здійснення науково-дослідної діяльності у податковій та митній сферах, що ґрунтуватиметься на міжнародних стандартах, впровадженні різних форм співпраці в рамках міжнародної ініціативи «Один пояс, один шлях». Це сприятиме розвитку навчально-наукового потенціалу ДФС України, на якому має базуватися й успішна діяльність нашої податкової та митної системи.

Юлія МЕЛЬНИК,
начальник відділу науково-дослідної діяльності управління стратегічного розвитку

Департаменту стратегічного розвитку та міжнародного співробітництва ДФС України