Новости

Как оплачивается больничный, если работнику установлена инвалидность

13.05.2019 / 13:00

Відповідно до частини 2 ст. 22 Закону України від 23.09.99 р. № 1105 «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, виплачується Фондом застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності) незалежно від звільнення, припинення підприємницької або іншої діяльності застрахованої особи в період втрати працездатності у порядку та розмірах, встановлених законодавством.

За  наявності у хворого стійкого чи необоротного характеру захворювання, а також у тому разі, коли   хворий  був звільнений від роботи протягом чотирьох місяців безперервно з дня настання тимчасової непрацездатності чи протягом п’яти місяців у зв’язку з одним і тим самим захворюванням або його ускладненнями за останні 12 місяців, а в разі захворювання на туберкульоз — протягом 10 місяців з дня настання непрацездатності, ЛКК лікувально-профілактичного закладу за місцем проживання або лікування  направляє такого хворого для огляду до МСЕК. Порядок направлення хворого для огляду МСЕК передбачено Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Мінохорони здоров’я України від 13.11.2001 р. № 455 (далі — Інструкція № 455).

У разі визнання хворого інвалідом листок непрацездатності закривається днем надходження документів хворого на МСЕК, дата встановлення інвалідності обов’язково вказується у листку непрацездатності (пункт 4.3. Інструкції № 455).

Згідно з пунктом 4.4. Інструкції № 455 особам, не визнаним інвалідами:

  • у разі визнання їх працездатними термін тимчасової непрацездатності закінчується датою огляду в МСЕК;
  • у разі визнання їх непрацездатними листок непрацездатності продовжується ЛКК лікувально-профілактичного закладу до відновлення працездатності або повторного направлення до МСЕК.

При відмові хворого від направлення до МСЕК або несвоєчасному прибутті його на експертизу без поважної причини факт відмови або нез’явлення засвідчується відповідною позначкою про це в листку непрацездатності та в медичній карті амбулаторного чи стаціонарного хворого (пункт 4.5. Інструкції № 455).

Інструкцією про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженою наказом Мінпраці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406 (далі — Інструкція № 532)  встановлено правила заповнення  листка непрацездатності.

Пунктами 3.9 — 3.10 Інструкції № 532 визначено, що у графі «Направлений на МСЕК» здійснюється запис дати направлення документів на МСЕК, що підтверджується підписом голови лікарсько-консультативної комісії (п. 3.9. Інструкції  № 532); у графі «Оглянутий у МСЕК»  зазначають дату огляду хворого  (п. 3.10 Інструкції № 532).

Згідно з п. 3.11. Інструкції № 532 у графі «Висновок МСЕК» робиться відповідний запис, що засвідчується підписом голови МСЕК та печаткою МСЕК:

  • «визнаний інвалідом певної групи та категорії»;
  • «інвалідом не визнаний, потребує долікування»;
  • «інвалідом не визнаний, працездатний».

У разі визнання хворого інвалідом дата встановлення інвалідності повинна збігатися з днем надходження (реєстрації) документів у МСЕК.

У разі визнання хворого працездатним у графі «Стати до роботи» зазначається дата, що настає за датою огляду в МСЕК.

Отже, у разі встановлення працівнику інвалідності листок непрацездатності повинен бути закритий. Оплаті підлягатиме період тимчасової непрацездатності, визначений в листку непрацездатності, до дня встановлення інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності). При цьому день встановлення групи інвалідності оплаті не підлягає.

Водночас повідомляємо, що дні огляду на МСЕК вважаються днями, не відпрацьованими з поважної причини, які відносяться до тимчасової непрацездатності. Тому в подальшому при оплаті листків непрацездатності такі календарні дні підлягають виключенню із розрахункового періоду.

«Горячие линии»

Дата: 3 октября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42