Новости

Плательщик не подает декларацию при условии заблаговременного уведомления об отсутствии планов осуществлять выбросы загрязняющих веществ

14.05.2019 / 11:00
Плательщик не подает декларацию при условии заблаговременного уведомления об отсутствии планов осуществлять выбросы загрязняющих веществ

Журнал «Вісник» № 17-18 від 11.05.19 р. 

Платниками екологічного податку є, зокрема, суб’єкти господарювання, під час провадження діяльності яких здійснюються викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення. За приписами частини п’ятої ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» такі викиди можуть здійснюватися після отримання
дозволу, виданого суб’єкту господарювання, об’єкт якого належить до другої або третьої групи, відповідними державними адміністраціями. З наведеного слідує, що наявність вказаного дозволу є умовою виникнення у особи права здійснювати викиди. Платники екологічного податку повинні мати вищезазначений дозвіл до початку здійснення викидів забрудню­ючих речовин в атмосферне повітря.

Якщо платник податку з початку звітного року не планує здійснення викидів протягом звітного року, то такий платник податку повинен повідомити про це відповідний контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву про відсутність у нього у звітному році об’єкта обчислення екологічного податку (п. 250.9 ст. 250 ПКУ). В іншому разі платник податку зобов’язаний подавати податкові декларації.

Отже, платник звільняється від обов’язку подавати відповідні декларації за умови завчасного подання повідомлення про відсутність планів здійснювати викиди забруднюючих речовин та заяви про відсутність у звітному році об’єкта обчислення екологічного податку. Щодо посилання позивача на знаходження джерела забруднення у користуванні іншої особи слід зазначити, що немає значення причина, з якої платник екологічного податку не мав об’єкта оподаткування або планів щодо здійснення викидів забруднюючих речовин. Стаття 250 ПКУ не містить вказівок на правове значення таких причин. Тому передача стаціонарного джерела забруднення у користування іншій особі за наявності у позивача дозволу на викиди не виключає останнього з кола суб’єктів, обов’язок з подання декларацій якими встановлено пунктами 250.2, 250.9 ст. 250 ПКУ. Тимчасове використання джерела забруднення іншою особою не позбавляє позивача права у подальшому самостійно провадити господарську діяльність, внаслідок якої у нього виникне об’єкт оподаткування екологічним податком.

Тому в силу наведених положень ПКУ за умови неподання передбаченою ними заяви позивач був зобов’язаний подавати декларації, незважаючи на відсутність об’єкта оподаткування у звітних періодах.

Та обставина, що одночасно декларації подавалися іншим платником екологічного податку, який фактично здійснює викиди, не впливає на цей висновок. Фактичні обсяги викидів мають значення для визначення розміру податку, у той час як п. 250.9 ст. 250 ПКУ встановлює обов’язок з подання декларації навіть платниками податку, у яких відсутній об’єкт оподаткування.

/Постанова Верховного Суду від 02.04.2019 р. у справі № 810/1720/16,
адміністративне провадження № К/9901/24844/18/