Новости

Новации Трудового кодекса: что предлагают украинцам

15.05.2019 / 11:30

Сучасна система принципів трудового права не цілком відповідає вимогам часу, меті і завданням незалежної України. Ще 20.05.2015 р. народними депутатами України в порядку права законодавчої ініціативи внесено на розгляд Верховної Ради проект Трудового кодексу України (доопрацьований, реєстр. № 1658).

Відповідно до рішення Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення при Комітеті створено робочу групу з доопрацювання проекту Трудового кодексу до другого читання. Було проведено близько 40 засідань, на яких опрацьовувалися питання удосконалення положень законопроекту № 1658, розглянуто та прийнято рішення з більш ніж 1700 пропозицій. Водночас ці пропозиції спрямовані насамперед на підвищення соціального захисту працівника.

Окрему увагу вищезазначеної робочої групи було приділено аналізу 59 технічних зауважень до законопроекту, наданих Міжнародною організацією праці (далі — МОП).

Основоположні принципи, на яких ґрунтується правове регулювання трудових відносин, відзначені в рекомендаціях МОП, в повному обсязі були враховані при доопрацюванні законопроекту.

Так, зокрема, зазначеним проектом Трудового кодексу України:

 • передбачається забезпечення здійснення більш відкритої та прозорої політики при прийнятті актів законодавства про працю, зокрема передбачається, що всі норми про працю є публічними та підлягають оприлюдненню;
 • визначається понятійний апарат трудового законодавства;  
 • передбачається оформлення трудових відносин шляхом укладення трудового договору між працівником і роботодавцем у письмовій формі;
 • регламентується питання виконання заступником керівника  обов’язків керівника, в тому числі і за умови, що посада керівника стала вакантною;
 • регламентується порядок продовження трудових відносин з працівником у разі злиття, приєднання, поділу або перетворення юридичної особи, в якої він працює;
 • регламентується питання виконання працівником роботи дистанційно (тобто поза приміщенням роботодавця);
 • врегульовано проблемні питання трудових відносин тимчасових працівників;  
 • визначається порядок прийняття на роботу особи, яку обрано на посаду, прийняття на роботу за конкурсом, прийняття на роботу на підставі рішення суду тощо;
 • визначається порядок припинення трудових відносин у зв’язку зі смертю працівника, визнання його безвісно відсутнім, оголошеного померлим, а також у зв’язку з відсутністю його на роботі з невідомих причин більше ніж два місяці;
 • визначається порядок припинення трудових відносин у разі смерті роботодавця — фізичної особи, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;
 • передбачається збільшення тривалості щорічної основної відпустки з 24 до 28 днів;
 • регламентуються повноваження державних інспекторів праці з урахуванням вимог, визначених законодавством ЄС, що не дозволить роботодавцю уникнути відповідальності за порушення трудових прав працівників;
 • встановлюються додаткові гарантії для вагітних жінок, зокрема за ними зберігається середній заробіток за час проходження медичного огляду, пов'язаного з вагітністю;
 • встановлюються норми щодо права на репатріацію працівників, зокрема передбачається, що репатріація працівника має бути організована роботодавцем, а у разі неможливості забезпечення її організації роботодавцем — компетентним органом влади, визначеним Кабміном, з наступним відшкодуванням витрат за рахунок роботодавця тощо.

Одним із нововведень Трудового кодексу є визначення  професійної (службової) кар’єри та засобів її здійснення, що спонукатимуть працівників більш відповідально виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором з метою їх професійного росту чи просування (підвищення) по службі. Водночас перерва в роботі, яка виникла через сімейні обов’язки (догляд за дітьми, хворими родичами)  або певні обставини, пов’язані зі станом здоров’я, не може бути перешкодою для кар’єрного зростання.

Новий Трудовий кодекс врегульовує сферу державного нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства з урахуванням вимог, визначених конвенціями МОП № 129 та 81.

Відтепер будуть чітко визначені завдання інспекції праці, повноваження інспекторів, їх права та службові обов’язки. Органи державного контролю здійснюватимуть облік підконтрольних їм об’єктів та збиратимуть інформацію про дотримання роботодавцями трудового законодавства.

Слід зазначити, що цей перелік новел не є вичерпним.