Новости

Если новосозданная организация включена в Реестр «неприбыльщиков»: как отчитываться

17.05.2019 / 10:30

У випадку подання новоствореною організацією документів для внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі — Реєстр) після спливу 10 днів з дня державної реєстрації, то у разі включення її до Реєстру контролюючим органом така неприбуткова організація повинна подати до контролюючого органу за місцем обліку таку податкову звітність:

за період перебування на загальній системі оподаткування — Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств (далі — Декларація) за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року із показниками діяльності, обрахованими за період з дати, на яку припадає початок обліку у контролюючому органі, до дати включення до Реєстру, та фінансову звітність за відповідний звітний період;

за період перебування у Реєстрі — звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі — Звіт) за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року із показниками діяльності, обрахованими за період з дати включення до такого Реєстру по останній календарний день податкового (звітного) року, та фінансову звітність за рік.

Водночас такій неприбутковій організації необхідно подати доповнення до Декларації/Звіту, передбачене п. 46.4 ст. 46 ПКУ, з поясненням заповнення показників Декларації/Звіту та фінансової звітності, яке може бути складене в довільній формі та буде використане контролюючим органом при аналізі показників поданої звітності.

/ІПК від 11.05.2019 р. № 2075/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/