Новости

Экспорт без вывоза за пределы Украины: осуществляется ли валютный надзор

17.05.2019 / 15:00

Валютний нагляд, зокрема, за операціями з експорту продукції регулюється Інструкцією про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, затвердженою постановою Правління Нацбанку від 02.01.2019 р. № 7 (далі — Інструкція № 7).

Так, відповідно до п. 20 Інструкції № 7 банк не здійснює валютний нагляд за дотриманням резидентом граничних строків розрахунків за операцією з експорту продукції, якщо резидент експортує продукцію без її вивезення з митної території України.

ЗІР, категорія 114.02