Новости

Туристический сбор: заполнение налоговой декларации

20.05.2019 / 15:00

Базовий податковий (звітний) період з туристичного збору (далі — Збір) дорівнює календарному кварталу.

Форма податкової декларації з туристичного збору (далі — Декларація) затверджена наказом Мінфіну України від 09.07.2015 р. № 636.

З 01.01.2019 набув чинності Закон України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII, яким внесено зміни до порядку справляння Збору.

Форма Декларації не відповідає вимогам ПКУ, але до її затвердження у новій редакції при звітуванні за перший квартал 2019 року застосовується затверджена форма Декларації з такими особливостями:

у колонці 3 «Вартість проживання (ночівлі)», яка відображає базу оподаткування Збором, зазначається кількість діб проживання;

у колонці 4 «Ставка збору, відсотки» зазначається розмір ставки Збору згідно з рішенням органу місцевого самоврядування, прийнятим на виконання вимог Кодексу у редакції з урахуванням Закону № 2628;

у колонці 5 «Усього нараховано збору» зазначається сума Збору, яка розраховується за формулою:

кол. 3 × кол. 4 × ромір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2019 року ꞉ 100.

При цьому формула, зазначена у кол. 5 Декларації, не застосовується.

У разі прийняття органом місцевого самоврядування рішення про справляння Збору у 2019 році шляхом сплати щомісячних авансових внесків, у Декларації такі сплачені авансові внески не відображаються.

ЗІР, категорія 123.04

«Горячие линии»

Дата: 4 июня, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42