Новости

Бенефициарность собственника: как подтвердить право на получение дохода

29.05.2019 / 15:40

ДФС України повідомила, що для застосування пониженої ставки податку на прибуток за правилами міжнародного договору України та визначення об’єкта оподаткування з податку на прибуток ПКУ містить певні вимоги щодо бенефіціарності отримувача виплати.

Для визнання особи фактичним одержувачем доходу (бенефіціарним власником) необхідна не лише наявність правових підстав для безпосереднього одержання доходу.  Ця особа також має бути безпосереднім вигодонабувачем, тобто особою, яка фактично одержує вигоду від отриманого доходу і визначає його подальшу економічну долю.

Документом для визнання особи фактичним власником доходу може бути будь-який документ, який підтверджує фактичне право особи на такий дохід.

Наприклад, у разі виплати роялті фактичний власник такого доходу зобов’язаний підтвердити фактичне право (авторське право) на одержання такого доходу, засвідчене відповідним чином і, відповідно, документально підтверджене ліцензією, патентом, офіційно оформленим торговим знаком тощо. Крім того, потребують аналізу відповідні ліцензійні угоди про надання права використання об’єктів інтелектуальної власності, а також договори франчайзингу тощо.

Підставою для безпосереднього застосування положень міжнародного договору при виплаті доходу, крім підтвердження бенефіціарності отримувача, є наявність на момент виплати довідки, яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладений міжнародний договір. За відсутності на момент виплати такої довідки доходи нерезидента оподатковуються відповідно до законодавства України без врахування положень міжнародного договору.

ІПК від 20.05.2019 р. № 2247/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

«Горячие линии»

Дата: 18 июня, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42