Новости

Реализация горючего с акцизного склада на акцизный склад передвижной: составление накладной

30.05.2019 / 10:20

ДФС України зазначила, що безпосередньо сама операція з реалізації паливних карток та талонів на пальне, під час якої не відбувається фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального, з 01.07.2019 р. не належить до операцій з реалізації пального в розумінні пп. 14.1.212 ст. 14 ПКУ.

Постачальник пального при заправці транспортного засобу покупця Товариства на АЗС за  талонами, здійснює фізичну передачу (відпуск, відвантаження) пального з акцизного складу на акцизний склад пересувний у розумінні пп. 14.1.6 ст. 14 ПКУ.

Отже, при реалізації пального з акцизного складу до акцизного складу пересувного Постачальник зобов’язаний скласти у двох примірниках акцизну накладну, зареєструвати перший примірник такої акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних, а другий примірник такої акцизної накладної у день її складання надіслати розпоряднику акцизного складу — отримувачу пального.

Реєстрація в Єдиному реєстрі другого примірника акцизної накладної здійснюється після фактичного отримання пального на акцизний склад/ акцизний склад пересувний, але не пізніше трьох календарних днів, наступних за днем отримання пального на акцизний склад/акцизний склад пересувний розпорядником акцизного складу/акцизного складу пересувного — отримувачем пального.

Таким чином, при здійсненні зазначених вище операцій на покупця, який отримує пальне, при пред’явленні паливних карток на АЗС буде складена відповідна акцизна накладна та зареєстрована в Єдиному реєстрі акцизних накладних за правилами, передбаченими п. 231.6 ст. 231 ПКУ.

ІПК від 15.05.2019 р. № 2181/6/99-99-12-02-02-15/ІПК