Новости

ПРОВЕРКИ: наиболее часто задаваемые вопросы

04.06.2019 / 13:00
ПРОВЕРКИ: наиболее часто задаваемые  вопросы

1. Чим камеральна перевірка відрізняється від інших? Чи приїжджають податківці на підприємство під час її проведення?

Згідно з податковим законодавством камеральні перевірки — це ті, що проводяться у приміщенні контролюючого органу виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях та інших інформаційних даних фіскальної служби.

2. Чи потрібна згода платника на проведення перевірки?

Згода платника податків та його присутність під час такої перевірки  не обов’язкова. Крім того, для її проведення податковому координатору не потрібні будь-які спеціальні рішення керівника органу або направлення.

3. Що є предметом перевірки?

Камеральній перевірці підлягає вся податкова звітність суцільним порядком. Її предметом зазвичай є: своєчасність подання податкових декларацій, своєчасність реєстрації та виправлення помилок податкових та акцизних накладних або розрахунків коригування до них; своєчасність сплати узгоджених сум податкового зобов'язання.

Перш за все, податкові декларації перевіряються на заповнення обов’язкових реквізитів, визначених пунктами 48.3 та 48.4 ст. 48 ПКУ. Якщо обов’язкові реквізити не заповнені або заповнені з помилками, така податкова звітність не приймається. Про це контролюючий орган повідомляє платника податків письмово із зазначенням причин такої відмови.

4.  Які строки перевірки декларацій?

Перевірка податкових декларацій або уточнюючих розрахунків (відповідно до ст. 76 ПКУ) може здійснюватися лише протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку їх подання, або за днем їх фактичного подання; камеральна перевірка з інших питань здійснюється з урахуванням строків давності.

При цьому хочу зазначити, що – у разі подання платником податку уточнюючого розрахунку до податкової декларації – контролюючий орган має право визначити суму податкових зобов'язань за такою податковою декларацією протягом 1095 днів з дня подання уточнюючого розрахунку (згідно зі ст. 54 та у розмірах відповідно до ст. 123 ПКУ).

В разі встановлення порушень у податковій звітності, складається Акт перевірки у двох примірниках, який підписується посадовими особами та реєструється у контролюючому органі. Після цього він вручається або надсилається платнику податків протягом трьох робочих днів.

5. Якщо платник не згоден з результатами, як захистити права?

Якщо висновки перевірки платник не вважає правильними, він має право (відповідно до ст. 86 ПКУ) подати свої заперечення до контролюючого органу протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання акту – вони будуть розглянуті протягом 7 робочих днів.

Коли платник податків хоче брати участь у розгляді його заперечень, він має зазначити про це в запереченні або в листі про надання додаткових документів у Порядку, визначеному п. 44.7 ст. 44 ПКУ. В такому разі контролюючий органзобов’язаний повідомити платникові про місце і час проведення розгляду заперечень.

 

«Горячие линии»

Дата: 24 октября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42