Новости

Зарплата и вознаграждение по договору ГПХ от одного работодателя: как отразить ЕСВ

05.06.2019 / 17:30

Для працівників, які виконують на тому самому підприємстві, в установі, організації поряд зі своєю основною роботою за трудовим договором ще й роботу за сумісництвом або за договором цивільно-правового характеру, при розрахунку бази нарахування ЄСВ враховується сукупний дохід зазначеного працівника за місяць.

При цьому якщо загальна сума заробітної плати (включаючи заробітну плату за сумісництво) або заробітна плата за трудовим договором та винагорода за цивільно-правовим договором не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, сума ЄСВ розраховується з розміру мінімальної заробітної плати.

Отже, ТОВ, використовуючи працю фізичної особи на умовах трудового договору (контракту), колективного договору або за угодою сторін, трудового договору (контракту) про роботу за сумісництвом за основним місцем роботи зобов’язане своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати ЄСВ із сукупного доходу зазначеного працівника за місяць.

Таблиця 6 форми № Д4 призначена для формування страхувальниками у розрізі кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої їй заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) у звітному місяці.

Зокрема, графа 17 «Загальна сума нарахованої заробітної плати (нарахованого доходу) (усього з початку звітного місяця)» та графа 18 «Сума нарахованої заробітної плати (нарахованого доходу) у межах максимальної величини, на яку (який) нараховується єдиний внесок», які формуються щодо кожної окремої застрахованої особи, при певних умовах, можуть бути рівними.

За наявності кількох рядків щодо однієї застрахованої особи кількість календарних днів перебування у трудових/цивільно-правових відносинах протягом звітного місяця зазначається лише в одному, а саме у тому, в якому зазначаються дані про суми заробітної плати.

ІПК від 22.05.2019 р. № 2295/6/99-99-13-03-02-15/ІПК

«Горячие линии»

Дата: 24 октября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42