Новости

Срок действия разрешения на спецводопользование закончился: когда подавать декларацию

06.06.2019 / 15:00

Для суб'єкта господарювання, у якого закінчився термін дії дозволу на спеціальне водокористування або у разі його анулювання та припинено використання води (тобто об'єкт оподаткування відсутній), останнім податковим періодом, за який подається декларація разом з Додатком(ами) 5 (в частині рентної плати за спеціальне використання вод), є звітний період, у якому закінчився термін дії дозволу на спеціальне водокористування.

/ІПК від 28.05.2019 р. № 2431/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/