Новости

Учитывается ли амортизация при начислении налога на прибыль, если ОС на реконструкции

10.06.2019 / 14:00

ДФС України зазначила: платники податку, які застосовують положення міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, при обчисленні податку на прибуток не враховують амортизацію об’єктів основних засобів, переведених на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію, при обчисленні податку на прибуток підприємств, оскільки період перебування основного засобу на реконструкції, модернізації, добудові, дообладнанні, консервації не є строком корисного використання (експлуатації) такого основного засобу.

/ІПК від 03.06.2019 р. № 2522/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/