Новости

Как определяется ликвидационная стоимость объекта ОС

14.06.2019 / 10:00

ДФС України повідомила, що ліквідаційна вартість об’єкта основних засобів та необоротних активів визначається за правилами бухгалтерського обліку. При визначенні вартості основних засобів, що амортизується, у тому числі у податковому обліку, платник податку вираховує ліквідаційну вартість об’єкта основних засобів, визначену відповідно до правил бухгалтерського обліку.

/ІПК від 10.06.2019 р. № 2638/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

«Горячие линии»

Дата: 24 октября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42