Новости

Амортизация арендованных ОС: как учитывать

14.06.2019 / 15:00
Амортизация арендованных ОС: как учитывать

ДФС України зазначила, що при використанні у господарській діяльності платника податку на прибуток орендованих приміщення та автомобілю для розрахунку амортизації у податковому обліку витрати на поліпшення (ремонт) таких орендованих основних засобів зараховуються як окремі об’єкти групи 9 «інші основні засоби» з мінімально допустимим строком корисного використання 12 років.

При цьому при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток на підставі положень пунктів 138.1 та 138.2 ст. 138 ПКУ платник має збільшити фінансовий результат до оподаткування на суму нарахованої амортизації вартості ремонту орендованих основних засобів відповідно до НПБО або МСФЗ та зменшити фінансовий результат до оподаткування на суму розрахованої амортизації вартості ремонту орендованих основних засобів відповідно до п. 138.3 ст. 138 ПКУ.

/ІПК від 07.06.2019 р. № 2598/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

«Горячие линии»

Дата: 24 октября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42