Новости

Еженедельный обзор ответов ГФС

19.06.2019 / 09:40

«Вісник» № 23(1023), від 15 червня 2019 р.

За поточними матеріалами Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР)

червень, частина ІІ

Категорія ЗІР

Запитання

Коротка відповідь

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

101.16

Податкові накладні

 

Чи зазначаються при складанні податкової накладної, в якій рядок «Індивідуальний податковий номер» отримувача (покупця) є 10-значним, нулі та чи є помилкою відсутність/наявність нулів перед таким 10-значним номером?

Заповнення рядка «Індивідуальний податковий номер» (далі — ІПН) отримувача (покупця) в податковій накладній здійснюється залежно від статусу отримувача (покупця), зокрема юридична особа, фізична особа — підприємець, неплатник ПДВ.

ІПН для фізичних осіб становить 10-значний реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Реквізити заголовної частини податкової накладної, які містять цифрові значення, не повинні містити жодних інших знаків та символів.

Для формування податкових накладних в електронному вигляді платник податків самостійно обирає будь-яке програмне забезпечення, яке формує вихідний файл у форматі електронного документа звітності суб’єктів господарювання. Алгоритм контролю реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних не дає можливості реєстрації податкових накладних, у яких ІПН платника ПДВ не внесено до реєстру платників ПДВ, а наявність чи відсутність у податковій накладній перед 10-значним ІПН нулів не впливає на її реєстрацію в ЄРПН.

При цьому податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

103.04

Доходи, які не включаються до складу загального оподатковуваного доходу

 

Чи включається до загального місячного (річного) оподаткованого доходу платника податку сума компенсації послуги «муніципальна няня», що виплачується відповідно до постанови КМУ від 30.01.2019 р. № 68?

Сума компенсації послуги «муніципальна няня», що виплачується громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які є батьками (усиновлювачами), опікунами дитини до трьох років і на законних підставах проживають на території України та уклали договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років з «муніципальною нянею», за рахунок субвенцій з державного бюджету, відноситься до категорії доходів, визначених пп. 165.1.1 ст. 165 ПКУ, та не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, тобто не оподатковується ПДФО і військовим збором

103.25

Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку за № 1ДФ

 

Хто виконує функції податкового агента в частині відображення у формі № 1ДФ доходу у вигляді суми одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка», яку отримує фізособа за рахунок субвенцій?

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської держадміністрацій, які нараховують фізичній особі дохід у вигляді суми одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» за рахунок субвенцій, виконують функції податкового агента в частині відображення такого доходу в формі № 1ДФ за ознакою доходу «128»

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

109.06

Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій

 

Як заповнити розділ 5 «Сфера застосування відповідно до Державного реєстру РРО» реєстраційної заяви за формою № 1-РРО в електронній формі?

Суб’єкт господарювання може подати заяву про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій за формою № 1-РРО (далі — реєстраційна заява за формою № 1-РРО) через приватну частину Електронного кабінету, розміщеного на офіційному веб-порталі ДФС України за посиланням: https://cabinet.sfs.gov.ua/login.

У розділі «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини Електронного кабінету необхідно створити документ за формою «J1311401 — Заява про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій за формою № 1-РРО».

При заповненні реєстраційної заяви за формою № 1-РРО у розділі 5 «Сфера застосування відповідно до Державного реєстру РРО» платник обирає потрібну інформацію щодо сфери застосування РРО з довідника в спливаючому вікні за посиланням: «розд. 5 «Сфера застосування відповідно до Державного реєстру РРО»/«Пошук у довіднику»/«код» та «назва» сфери застосування РРО»

109.15

Порядок оформлення касових операцій та ведення касової книги при здійсненні розрахунків у національній валюті

 

Яким чином закривається касова книга (форма КО-4) після закінчення календарного року або у разі зміни її форми та який строк зберігання касової книги?

У разі якщо протягом календарного року касова книга закінчується або змінюється її форма, то нумерація сторінок у наступній касовій книзі повинна розпочинатись з «1».

Якщо касова книга велась в електронній формі, то після закінчення календарного року (або залежно від потреби) «Вкладний аркуш касової книги» формується в підшивки в хронологічному порядку, які формуються в книгу. Така книга засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера і передається для зберігання відповідно до законодавства України.

При цьому платники податків зобов’язані після закінчення касової книги, яка велась на паперових або на електронних носіях, зберігати її протягом не менш як трьох років з дня подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи, а в разі її неподання — передбаченого ПКУ граничного терміну подання такої звітності

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ

114.02

Порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті

 

За якими експортно-імпортними операціями та з якої дати граничні строки розрахунків становлять 365 календарних днів?

Відповідно до п. 21 розділу II Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті затвердженного постановю Правління НБУ від 02.01.2019 р. № 5 (далі — Положення), граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів становлять 365 календарних днів.

Граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, визначені в п. 21 розділу II Положення, поширюються на незавершені операції резидента з експорту та імпорту товарів, за якими до 07.02.2019 р. не встановлено банком порушення 180-денного строку розрахунків (або строків, визначених у висновках центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, виданих на перевищення встановлених законодавством України строків розрахунків), згідно з постановою Правління НБУ від 02.01.2019 р. № 7

 

Чи можливе здійснення імпортних операцій без увезення товару на територію України за зовнішньоекономічними договорами і який термін та умови завершення такої операції?

 

Чинним законодавством не заборонено здійснення імпортних операцій без увезення товару на територію України за зовнішньоекономічними договорами.

При цьому граничні строки розрахунків за операціями з імпорту товарів без ввезення цих товарів на територію України становлять 365 календарних днів.

Умови завершення банком такої операції визначено пп. 5 п. 9 розділу ІІІ Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, затвердженої постановою Правління НБУ від 02.01.2019 р. № 7

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ СПИРТУ, АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ, ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ ТА ПАЛЬНОГО

115.05

Інші питання

 

За якими кодами бюджетної класифікації сплачується плата за ліцензії на право виробництва, роздрібної та/або оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюно­вими виробами?

Наказом Мінфіну від 14.01.2011 р. № 11 «Про бюджетну класифікацію» затверджено таку Класифікацію доходів бюджету щодо плати за ліцензії на право виробництва, роздрібної та/або оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами:

22010500 — плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

22011000 — плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюно­вими виробами;

22011100 — плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

116.11

Акцизні склади та контроль за сплатою податку

 

Чи облаштовуються з 01.07.2019 р. витратомірами-лічильниками та рівнемірами-лічильниками транспортні засоби, що використовуються для переміщення пального на митній території України?

З 01.07.2019 р. транспортні засоби, що використовуються для переміщення на митній території України пального або спирту етилового, не облаштовуються витратомірами-лічильниками та рівнемірами-лічильниками

116.13

Система електронного адміністрування реалізації пального або спирту етилового та акцизні накладні

 

При здійсненні яких операцій з пальним суб’єкт господарювання та/або його філія зобов’язані складати акцизні накладні з 01.07.2019 р.?

При ввезенні на митну територію України пального, з якого сплачено акцизний податок, або на умовах, визначених ст. 229 ПКУ, або реалізації пального суб’єкт господарювання (далі — СГ) та/або його філія, якій делеговано право складання акцизних накладних, зобов’язаний скласти в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого пального та зареєструвати її в Єдиному реєстрі акцизних накладних з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи. Виробник пального, а також особа, яка здійснює розлив пального у споживчу тару ємністю до 5 л (включно), зобов’язані скласти акцизну накладну на обсяги такого пального.

СГ та/або його філія зобов’язаний скласти акцизну накладну, зокрема на обсяги пального, використаного для власного споживання:

реалізованого та/або використаного для виробництва непідакцизної продукції на умовах, встановлених ст. 229 ПКУ; втраченого у межах та/або понад встановлені норми втрат; зіпсованого, знищеного, у тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов’язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування такого пального, а також при здійсненні операцій, які не підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування

ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР

123.01

Платники збору та податкові агенти

 

Які документи повинна надати податковому агенту особа з метою підтвердження того, що вона звільняється від сплати туристичного збору?

З метою підтвердження звільнення від сплати туристичного збору особа повинна надати податковому агенту копії відповідних документів, що підтверджують належність цієї особи до пільгової категорії.

Особи, які не надали відповідних документів, що засвідчують їх належність до пільгової категорії, є платниками збору

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

135.02

Загальні питання щодо податкової звітності

 

Які способи подання податкових декларацій платниками податків передбачено ПКУ?

Пунктом 49.3 ст. 49 ПКУ передбачено, що податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено ПКУ, в один із таких способів:

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України від 22.05.2003 р. № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» (далі — Закон № 851) та від 05.10.2017 р. № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» (далі — Закон № 2155).

Єдиною підставою для відмови у прийнятті податкової декларації засобами електронного зв’язку в електронній формі є недійсність кваліфікованого електронного підпису чи печатки такого платника податків, у тому числі у зв’язку із закінченням строку дії відповідного сертифіката відкритого ключа, за умови що така податкова декларація відповідає всім вимогам електронного документа і надана у форматі, доступному для її технічної обробки.

Пунктом 49.4 ст. 49 ПКУ передбачено, що платники податків, які належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації контролюючому органу в електронній формі з дотриманням вимог законів України № 851 та № 2155.

Податкова звітність з ПДВ подається в електронній формі контролюючому органу всіма платниками цього податку з дотриманням вимог законів України № 851 та № 2155.

У разі припинення договору про визнання електронних документів з підстав, визначених законом, платник податків має право до складення нового договору подавати податкову звітність у спосіб, визначений підпунктами «а» і «б» п. 49.3 ст. 49 ПКУ.

Контролюючим органам забороняється в односторонньому порядку розривати договір про визнання електронних документів

ЄДИНИЙ ВНЕСОК НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

301.08

Борг та застосування вимог

 

В який термін контролюючі органи надсилають (вручають) вимогу про сплату боргу (недоїмки) платнику ЄСВ?

Контролюючий орган надсилає (вручає) вимогу про сплату боргу (недоїмки) платнику ЄСВ протягом трьох робочих днів з дня її винесення.

У випадках, передбачених абзацами третім та/або четвертим п. 3 розділу VІ Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.2015 р. № 449 вимога про сплату боргу (недоїмки) надсилається (вручається):

страхувальникам, які використовують найману працю, протягом 10 робочих днів, що настають за календарним місяцем, у якому виникла, зросла або частково зменшилась сума недоїмки зі сплати ЄСВ (заборгованість зі сплати фінансових санкцій);

фізичним особам — підприємцям, у тому числі тим, які обрали спрощену систему оподаткування, особам, які провадять незалежну професійну діяльність, та членам фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, протягом 15 робочих днів, що настають за календарним місяцем, у якому виникла, зросла або частково зменшилась сума недоїмки зі сплати ЄСВ (заборгованість зі сплати фінансових санкцій)

ЕЛЕКТРОННІ ДОВІРЧІ ПОСЛУГИ

401.02

Порядок отримання електронних довірчіх послуг

 

Чи може уповноважений представник юридичної особи, установи та організації, органів місцевого самоврядування отримати за довіреністю кваліфіковані сертифікати відкритих ключів?

Уповноважений представник юридичної особи, установи, організації, органів місцевого самоврядування не може отримати за довіреністю кваліфіковані сертифікати відкритих ключів на посадових осіб (керівника, бухгалтера тощо) чи інших працівників таких установ, організацій, органів місцевого самоврядування, оскільки під час формування та видачі кваліфікованого сертифіката відкритого ключа здійснюється ідентифікація особи за умови її особистої присутності