Новости

Оподаткування обсягу фінансування представництва суперечить вимогам Конвенції про уникнення подвійного оподаткування

25.06.2019 / 12:00

Правовий аналіз ПКУ дає змогу дійти висновку, що обов’язок сплати податку на прибуток у представництва нерезидента виникає за наявності одночасно двох обставин: представництво одержує доходи з джерелом походження з України та має статус постійного.

Але єдиним джерелом доходів позивача (представництва) були кошти, одержані від материнської компанії. Факт одержання доходів від господарської діяльності та інших доходів з джерелом їх походження з України не виявлено.

Втім податковий орган визначив об’єкт оподаткування на підставі обсягу фінансування. Такий підхід суперечить вимогам Конвенції про уникнення подвійного оподаткування, адже зазначені кошти були перераховані позивачу не в межах господарських відносин, тому за своїм змістом вони залишаються коштами материнської компанії, які вже були оподатковані за межами України. Відповідно, при їх повторному включенні до складу оподатковуваних доходів позивача виникає подвійне оподаткування.

Операції з отримання/надання фінансової допомоги між платником податку та його відокремленими підрозділами, що не мають статусу юридичної особи, не призводять до зміни їх витрат або доходів, а отже, не підпадають під визначення категорії «господарська діяльність».

Суд виходить з того, що критеріями для віднесення отриманих представництвом коштів до прибутку нерезидента, який за вимогами закону оподатковується у загальному порядку, є повне або часткове здійснення нерезидентом господарської діяльності на території України через постійне представництво та отримання цим представництвом від такої діяльності сум прибутків, належних нерезиденту.

Натомість таке представництво здійснює дослідження кон’юнктури ринку, маркетингові заходи щодо забезпечення продажу на території України товарів, виготовлених материнською компанією, а отже, не виходить за межі допоміжної та підготовчої діяльності. ДПІ не надано доказів укладення позивачем господарських договорів з юридичними особами — резидентами (фізичними особами — підприємцями або фізичними особами) з метою отримання доходу та фактичного отримання доходу від такої діяльності.

Оскільки таких доказів відповідачем не надано, суд апеляційної інстанції обґрунтовано дійшов висновку, що оскаржуване податкове повідомлення-рішення прийнято протиправно, а тому підлягає скасуванню.

/Постанова Верховного Суду від 24.05.2019 р. у справі № 826/3191/13-а/

«Горячие линии»

Дата: 4 июня, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42