Новости

Передача у фінлізинг: чи нараховувати «компенсуючі» зобов’язання з ПДВ?

27.06.2019 / 11:20

«Вісник» № 24(1024), від 22 червня 2019 р.

Платник податку придбаває обладнання з метою надання у фінлізинг, і перед ним постає питання щодо необхідності нарахування компенсуючих зобов’язань з ПДВ за такими операціями.
ДФС України вважає, що у разі якщо придбання обладнання здійснюється виключно для передачі у фінансовий лізинг, тобто для використання в операціях, які оподатковуються ПДВ за ставкою 20 %, то підстави для застосування норм п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 ПКУ і, відповідно, нарахування податкових зобов’язань з ПДВ за такими операціями відсутні. Втім існують деякі нюанси при здійсненні операцій з передачі окремих об’єктів фінансового лізингу, які звільнені від оподаткування ПДВ.

Передача у фінлізинг: при використанні в оподатковуваних операціях норми п. 198.5 та п. 199.1 ПКУ не застосовуються

Індивідуальна податкова консультація від 07.05.2019 р. № 1996/6/99-99-15-03-02-15/ІПК  (витяг)

<…>

Відповідно до пункту 185.1 статті 185 розділу V Кодексу об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку, зокрема, з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 розділу V Кодексу, а також з передачі об’єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю.

Пунктом 198.5 статті 198 розділу V Кодексу визначено, що платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 розділу V Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних у терміни, встановлені Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами придбаними/виготовленими з податком на додану вартість (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, — у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися, зокрема, в неоподаткованих операціях.

Крім цього, відповідно до пункту 199.1 статті 199 розділом V Кодексу у разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково — ні, платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 розділом V Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати зведену податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях.

Згідно з пунктом 199.4 статті 199 розділом V Кодексу платник податку за підсумками календарного року здійснює перерахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та не­оподатковуваних операцій.

Результати перерахунку сум податкових зобов’язань відображаються у податковій декларації за останній податковий період року (пункт 199.5 статті розділом V Кодексу).

Таким чином, якщо придбання обладнання здійснюється виключно для передачі у фінансовий лізинг, тобто для використання в операціях, які оподатковуються ПДВ за ставкою 20 %, то відповідно норми пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 розділу V Кодексу не застосовуються та податкові зобов’язання з ПДВ за такими операціями згідно з вказаними нормами не нараховуються.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділом V Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Передача у фінлізинг: нарахування «компенсуючих» зобов’язань з ПДВ не виключається

Олександр ЗОЛОТУХІН, консультант з бухгалтерського та податкового обліку

У коментованому листі ДФС розглянула ситуацію, коли підприємство придбало обладнання для передачі у фінлізинг. Чи повинно воно в момент передачі обладнання нараховувати компенсуючі податкові зобов’язання за п. 198.5 ст. 198 чи п. 199.1 ст. 199 ПКУ? У висновку до цього листа податківці зазначили, що ні. Пояснюється це так.

Податкові зобов’язання з ПДВ за п. 198.5 ст. 198 ПКУ нараховуються у разі використання товарів, послуг, необоротних активів, у тому числі в неоподатковуваних операціях. А за нормами п. 199.1 ст. 199 ПКУ нарахування податкових зобов’язань з ПДВ здійснюється у разі часткового використання товарів, послуг, необоротних активів у неоподатковуваних операціях.

Отже, як підсумовано у листі: «якщо придбання обладнання здійснюється виключно для передачі у фінансовий лізинг, тобто для використання в операціях, які оподатковуються ПДВ за ставкою 20 %, то відповідно норми п. 198.5 та п. 199.1 ПКУ не застосовуються та податкові зобов’язання з ПДВ за такими операціями згідно з вказаними нормами не нараховуються».

Справді, на підставі п. «а» п. 185.1 ст. 185 ПКУ господарські операції з передачі об’єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю віднесено до об’єкта оподаткування ПДВ. При цьому датою виникнення податкових зобов’язань орендодавця (лізингодавця) є дата фактичної передачі об’єкта фінансової оренди (лізингу) у користування орендарю (лізингоотримувачу) (п. 187.6 ст. 187 ПКУ).

Отже, немає жодних зауважень до висновку, наведеного у коментованому листі.

Але можуть бути нюанси. Наприклад, банк чи інша фінансова установа передає у фінансовий лізинг (фактично здійснює операцію постачання) майно:

  • набуте ним у власність внаслідок звернення стягнення на таке майно відповідно до договору кредиту (позики); або
  • передане фізичними особами, а також суб’єктами підприємницької діяльності — приватними підприємцями та іншими особами, які не є платниками податку, у заставу, у тому числі іпотеку, та на яке було звернено стягнення.

Такі операції звільнено від оподаткування (п. 197.12 ст. 197 ПКУ). Тому передаючи таке майно у фінансовий лізинг, слід скласти податкову накладну в порядку, передбаченому для звільнених операцій. У верхній лівій частині такої податкової накладної у полі «Складена на операції, звільнені від оподаткування» проставляється позначка «Без ПДВ». У разі заповнення цього поля у графі 8 розділу Б табличної частини податкової накладної вказується код ставки «903» та в обов’язковому порядку заповнюється графа 9 «Код пільги». Для пільги за п. 197.12 ст. 197 ПКУ передбачено код 14060446.

Звісно, що у цьому разі банк (інша фінансова установа) має нарахувати «компенсуюче» податкове зобов’язання з ПДВ за п. 198.5 ст. 198 ПКУ, але тільки за умови, що передане у фінансовий лізинг майно придбавалося з ПДВ. А для майна, придбаного до 01.07.2015 р., — у разі якщо під час такого придбання суми ПДВ було включено до складу податкового кредиту.

Саме такий висновок наведено, приміром, в Узагальнюючій податковій консультації щодо оподаткування податком на додану вартість операцій банків та інших фінансових установ з передачі у фінансовий лізинг майна, набутого ними у власність внаслідок звернення стягнення на таке майно, затвердженій наказом Мінфіну від 03.08.2018 р. № 673.

Зауважимо на одній принциповій особливості зазначеної ситуації.

У пп. 14.1.191 ст. 14 ПКУ передбачено, що операція передачі майна на підставі договору фінансового лізингу належить до операцій постачання товарів. З цього випливає, що при передачі майна на умовах фінансового лізингу за загальним правилом нараховується ПДВ. Відтак логічно, що якщо відбувається операція, наведена в п. 197.12 ст. 197 ПКУ, то вона звільняється від оподаткування.

Тобто діє проста схема:

  • загальне правило — операція постачання, за якою нараховується ПДВ;
  • виключення з загального правила — звільнення від оподаткування.

«Горячие линии»

Дата: 4 июня, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42