Новости

Дата виникнення ПДВ-зобов’язань: чи впливають на неї умови договору?

28.06.2019 / 12:00

«Вісник» № 24(1024), від 22 червня 2019 р.

За загальним правилом при постачанні товарів, за які покупець ще не розрахувався, датою виникнення податкових зобов’язань з ПДВ вважається дата, на яку припадає початок передачі товарів від постачальника покупцю або перевізнику.
При цьому, як зазначено у нижченаведеному листі, дата виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів не залежить від дати переходу права власності на товар навіть за умови її визначення у договорі. Адже відносини, що виникають у сфері справляння податків, регулюються виключно нормами ПКУ, і перенесення дати виникнення податкових зобов’язань з ПДВ на підставі умов договору на іншу дату не відповідає нормам Кодексу.
Втім такий висновок ДФС України не стосується операцій з продажу нерухомого майна.

Дата виникнення ПДВ-зобов’язань не залежить від дати переходу права власності на товар

Індивідуальна податкова консультація від 26.04.2019 р. № 1874/6/99-99-15-03-02-15/ІПК (витяг)

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо дати виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг та переходу права власності на товар та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі — ПКУ), повідомляє.

<…>

Правила формування податкових зобов’язань з ПДВ регулюються статтями 187 і 201 розділу V ПКУ.

Відповідно до пункту 187.1 статті 187 ПКУ датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку — дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої — дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів — даті оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг — дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

<…>

Відповідно до вимог пункту 201.1 статті 201 ПКУ на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН) у встановлений ПКУ термін.

<…>

Відповідно до пункту 201.10 статті 201 ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку — продавець товарів/послуг зобов’язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в ЄРПН та надати покупцю за його вимогою.

Податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупців таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Згідно з підпунктом 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 ПКУ постачанням товарів є будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

Підпунктом 14.1.202 пункту 14.1 статті 14 ПКУ визначено, що продаж (реалізація) товарів — це будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів.

Не вважаються продажем товарів операції з надання товарів у межах договорів комісії (консигнації), поруки, схову (відповідального зберігання), доручення, довірчого управління, оперативного лізингу (оренди), інших цивільно-правових договорів, які не передбачають передачі прав власності на такі товари.

Таким чином, з метою оподаткування ПДВ при здійсненні операцій постачання товарів, оплата за які не відбулася і постачальник не визначає податкові зобов’язання за касовим методом, датою виникнення податкових зобов’язань з ПДВ вважається дата, на яку припадає початок передачі товару від постачальника або безпосередньо покупцю, або організації, яке здійснюватиме доставку покупцю цього товару будь-яким способом (перевезення, пересилання тощо).

Отже, дата виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів не залежить від дати переходу права власності на товар.

Підтвердженням дати, на яку припадає початок передачі (переміщення) товару, є дата, яка визначає фізичне переміщення товару зі складу (або будь-якого місця зберігання) продавця з метою доставки зазначеного товару покупцеві, в тому числі дата, вказана у документах на перевезення (переміщення, пересилання) товару, які відповідно до статті 307 Господарського кодексу України оформляються в установленій формі з складанням комплекту перевізних документів з урахуванням виду транспорту, яким здійснюється перевезення.

Відповідно до вимог пункту 201.10 статті 201 ПКУ постачальник по першій з подій — даті відвантаження товару зобов’язаний був в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою.

При цьому слід врахувати, що згідно зі статтею 1 ПКУ відносини, що виникають у сфері справляння податків, регулюються виключно нормами ПКУ, а тому врегулювання в рамках договору питань, що віднесені до податкового законодавства, є некоректним (відповідно до частини 2 статті 1 ЦКУ до податкових, бюджетних відносин цивільне законодавство не застосовується, якщо інше не встановлено законом).

Тому перенесення дати виникнення податкових зобов’язань з ПДВ на підставі умов договору на інший строк, ніж визначений ПКУ, не відповідає нормам ПКУ.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Дата виникнення ПДВ-зобов’язань: у разі постоплати — цє дата передачі товару постачальником

Влада КАРПОВА, канд. екон. наук, доцент кафедри митної справи та оподаткування ХНЕУ ім. С. Кузнеця

У коментованому листі ДФС України відповіла на проблемне питання щодо дати визначення податкових зобов’язань з ПДВ у ситуації, коли першою подією є відвантаження товару.

Зауважимо, що за нормами частини першої ст. 334 ЦКУ право власності у набувача майна за договором виникає з моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом. При цьому переданням майна вважається вручення його набувачеві або перевізникові, організації зв’язку тощо для відправлення, пересилання набувачеві майна, відчуженого без зобов’язання доставки. До передання майна прирівнюється вручення коносамента або іншого товарно-розпорядчого документа на майно (частина друга ст. 334 ЦКУ).

Отже, в загальному випадку право власності на товар переходить саме в момент вручення його покупцю або перевізнику. І саме такі умови переходу права власності сторони вказують у договорі. Цей момент зазвичай збігається з датою відвантаження товару продавцем, і проблем з визначенням дати податкових зобов’язань з ПДВ не виникає.

Проте такі «ідеальні» умови виконуються не завжди. Інколи виникають специфічні ситуації, за яких при передачі товару покупцю або перевізнику право власності на нього не переходить. Наприклад, це має місце в договорах торгівлі у розстрочку, які передбачають передачу товарів у розпорядження покупця в момент здійснення першого внеску (завдатку) з передачею права власності на такі товари після кінцевого розрахунку (пп. 14.1.249 ст. 14 ПКУ). Можливі й інші варіанти, коли сторони в договорі прямо зазначають, що право власності переходить до покупця, скажімо, на дату проведення останнього розрахунку за товар. Адже норми частини першої ст. 334 ЦКУ припускають, що право власності може переходити на товар за особ­ливими умовами, встановленими в договорі. І в таких «специфічних» ситуаціях проблема з визначенням дати виникнення податкових зобов’язань з ПДВ є дуже гострою.

Тому викладена в листі позиція ДФС України з цього питання є важливою і, до речі, послідовною. Аналогічні роз’яснення надавалися раніше (листи ДПА України від 07.03.2008 р. № 4501/7/16-1517-18, ДПС України від 31.12.2012 р. № 8323/0/61-12/15-3115, Міжрегіонального головного управління ДФС — офісу з ОВП від 29.04.2016 р. № 9694/10/28-10-01-3-11).

Зокрема, податківці зазначили, що при здійсненні операцій з постачання товарів, оплата за які не відбулася і постачальник не визначає податкові зобов’язання за касовим методом, датою виникнення податкових зобов’язань з ПДВ є дата, на яку припадає початок передачі товару від постачальника або безпосередньо покупцю, або організації, яка здійснюватиме доставку покупцю цього товару будь-яким способом (перевезення, пересилання тощо). Тобто дата виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів не залежить від дати переходу права власності на товар.

Підтвердженням дати, на яку припадає початок передачі (переміщення) товару, є дата, яка визначає фізичне переміщення товару зі складу (або будь-якого місця зберігання) продавця з метою доставки зазначеного товару покупцеві, в тому числі дата, вказана у документах на перевезення (переміщення, пересилання) товару, які відповідно до ст. 307 ГКУ оформляються в установленій формі із складанням комплекту перевіз­них документів з урахуванням виду транспорту, яким здійснюється перевезення.

З таким висновком слід погодитися, оскільки справді в ПКУ дата визначення  податкових зобов’язань з ПДВ не пов’язується з моментом переходу права власності на товар. Так, за нормами п. 187.1 ПКУ датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів у розглянутому випадку  вважається саме дата відвантаження товарів. Таку дату можна підтвердити звичайними первинними документами, які фіксують дату відвантаження товару, зокрема товарно-транспортною накладною або видатковою накладною.

Зауважимо також, що викладені в листі висновки стосуються тільки операцій з відвантаження товарів. А от стосовно об’єктів нерухомості податківці дотримуються думки, що у продавця при продажу нерухомого майна податкові зобов’язання з ПДВ виникають на дату події, що сталася раніше: або на дату зарахування коштів від покупця, або на дату складення документа, що засвідчує факт переходу права власності на таку нерухомість (роз’яснення в категорії 101.06 ЗІР1).

Права на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації, виникають з дня такої реєстрації відповідно до закону (частина четверта ст. 334 ЦКУ). За нормами частини другої ст. 3 Закону України від 01.07.2004 р. № 1952-IV «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації відповідно до цього Закону, виникають з моменту такої реєстрації. Тому дату виникнення податкових зобов’язань в цьому випадку слід відзначати за датою внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно. І навіть якщо фактична передача об’єкта нерухомості відбувається після проведення такої державної реєстрації, цей момент вже не впливає на податкові зобов’язання.

Суди погоджуються з тим, що в таких випадках податкові зобов’язання слід нараховувати саме на дату державної реєстрації прав на майно, а не на дату фактичної передачі об’єкта покупцю, яка відбулася пізніше2.

____________________
1 Відповідь на запитання: «На яку дату у продавця виникають податкові зобов’язання з ПДВ при продажу нерухомого майна, якщо дата переходу права власності на таку нерухомість та дата оплати за неї різні?» (прим. авт.).

2 Наприклад, постанова Шостого апеляційного адміністративного суду від 06.03.2019 р. у справі № 2540/3036/18, http://reyestr.court.gov.ua/Review/80315555 (прим. авт.).

«Горячие линии»

Дата: 4 июня, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42