Новости

Нарушение пограничного термина регистрации НН/РК, составленных по п. 198.5 ст. 198: если ли основания для применения штрафа

02.07.2019 / 10:50

Відповідальність за порушення строків реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування в ЄРПН визначено ст. 1201 ПКУ.

Згідно з п. 1201. 1 ст. 1201 ПКУ порушення платниками податку на додану вартість граничного строку, передбаченого ст. 201 ПКУ, для реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної в ЄРПН (крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою) тягне за собою накладення на платника податку на додану вартість, на якого відповідно до вимог статей 192 та 201 ПКУ покладено обов’язок щодо такої реєстрації, штрафу у відповідних розмірах.

При цьому ПКУ не передбачено винятків щодо застосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію (відсутність реєстрації) в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування, крім тих, що встановлені безпосередньо п. 1201.1 ст. 1201 та пунктами 35 та 42 підрозділу 10 розділу XX ПКУ.

Отже, враховуючи норми ст. 201, п. 1201.1 ст. 1201 ПКУ, порушення платником податку на додану вартість граничного строку реєстрації в ЄРПН податкової накладної, складеної відповідно до п. 198.5 ст. 198 ПКУ, є підставою для застосування до такого платника штрафу.

/ІПК від 20.06.2019 р. № 2808/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

«Горячие линии»

Дата: 28 ноября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42