Новости

Осуществляется ли в налоговом учете арендаря амортизация ОС, полученных в лизинг?

04.07.2019 / 13:25

Об’єкт фінансової оренди (лізингу) відображається у бухгалтерському обліку орендаря як актив та амортизується протягом періоду очікуваного використання (до кінця строку корисного використання базового активу).

У податковому обліку орендаря основні засоби (нематеріальні активи), отримані у фінансову оренду (лізинг), підлягають амортизації згідно з п. 138.3 ст. 138 ПКУ. При цьому підпунктами 138.1 та 138.2 ст. 138 ПКУ передбачено, що фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації на такі основні засоби або нематеріальні активи за НПБО або МСФЗ та зменшується на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів за п. 138.3 ст. 138 ПКУ.

Податкова амортизація не застосовується до операцій з активами з права користування за договорами оренди.

ЗІР, категорія 102.05

«Горячие линии»

Дата: 28 ноября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42