Новости

Деятельность каких предприятий с госкапиталом будет подлежать обязательной проверке независимым аудитором?

04.07.2019 / 16:00
Деятельность каких предприятий с госкапиталом будет подлежать обязательной проверке независимым аудитором?

Мінекономрозвитку оприлюднено проект постанови Кабміну «Про визначення критеріїв віднесення державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, до таких, фінансова звітність (у тому числі консолідована) яких підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором».

Документом пропонується установити, що державні унітарні підприємства та господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50 % акцій (часток) належать державі, належать до таких, фінансова звітність (у тому числі консолідована) яких підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором, у разі коли такі суб’єкти господарювання відповідають вимогам частини третьої ст. 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Таким чином, до переліку суб’єктів господарювання, які зобов’язані  оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком, належать:

  • підприємства,  що  становлять  суспільний  інтерес  (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні акціонерні  товариства, суб’єкти   природних монополій на загальнодержавному  ринку та суб'єкти господарювання,   які здійснюють діяльність у видобувних галузях;
  • великі  підприємства,  які не є емітентами цінних паперів, та середні  підприємства;
  • інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств.

«Горячие линии»

Дата: 28 ноября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42