Новости

Есть ли налоговые последствия для ФЛП при пополнении собственного предпринимательского счета?

23.07.2019 / 18:00

І так, і ні. ФОП-«загальники» з огляду на роз’яснення в базі ЗІР, підкатегорія 104.04, проблем не мають. Адже вони свої власні кошти, якими поповнюють рахунок, до доходу не включають і в Книзі обліку доходів і витрат не відображають. Інша справа ФОП-«єдинники». З цього приводу в базі ЗІР міститься таке роз’яснення:

«… якщо фізична особа — підприємець — платник єдиного податку отримала дохід від продажу товарів (робіт, послуг) у вигляді готівки і відобразила його в Книзі обліку доходів (Книзі обліку доходів і витрат) і потім вносить зазначену суму готівки на свій поточний рахунок, відкритий для здійснення підприємницької діяльності, відповідно до встановленого банком порядку, внесена сума готівки не повинна відображатися у Книзі обліку доходів (Книзі обліку доходів і витрат) повторно і враховуватися при визначенні доходу такого платника податку».

Таким чином, без формування доходу поповнення ФОП підприємницького поточного рахунку готівковими власними кошти, що вже були відображені у Книзі обліку доходів (доходів і витрат), можливо за умови, що призначення в платіжному дорученні — «Виручка за певний період». Тобто зазначена виручка повторно не включається до доходу ФОП-«єдинника». При цьому сума поповнення має не перевищувати суми доходу, відображену у Книзі обліку за відповідний період (УПК № 1183).

З цього питання є також судова практика, яку доцільно врахувати всім ФОП незалежно від обраної системи оподаткування при попов­ненні підприємницького поточного рахунку власними коштами. Суди в рамках провадження досліджують фінансову складову питання. Так, в ухвалі ВСУ від 01.02.2016 р. у справі № 818/1172/142 зазначено:

«… судами встановлено, що згідно з банківськими виписками та товарними чеками розбіжність між сумою доходу, отриманого на розрахунковий рахунок за даними Книги обліку доходів і витрат та даними банківських виписок, виникла у зв’язку зі здійсненням позивачем поповнення розрахункового рахунку власними коштами.

Проведення таких операцій підтверджується виписками за рахунками в банківській установі. Поповнення власними коштами розрахункового рахунку в установі банку не може розцінюватися як дохід платника податку фізичної особи — підприємця за умови, що сума такого поповнення не перевищує суми коштів, отриманих підприємцем у ході здійснення підприємницької діяльності в готівковій формі. Зміна активів фізичної особи — підприємця з готівкової форми на безготівкову не змінює загального фінансового результату діяльності підприємця».