Новости

Определены новые критерии отбора предприятий для проверки Пенсионным фондом

24.07.2019 / 10:30
Определены новые критерии отбора предприятий для проверки Пенсионным фондом

Урядом визначено критерії для оцінювання ступеня ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, належать:

  • дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
  • кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених щодо суб’єкта господарювання протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, п’ятим, сьомим, дев’ятим частини першої ст. 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», за результатами яких виявлено порушення.

Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику проводиться з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку до критеріїв.

Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання проводяться органами Пенсійного фонду України з періодичністю відповідно до визначеного ступеня ризику.

/Постанова КМУ від 17.07.2019 р. № 632/