Новости

Как заполнить РК к НН, что составляется с причинами корректировки «уменьшение объема при нулевом количестве» и «уменьшение количества при нулевом объеме»?

25.07.2019 / 13:40
Как заполнить РК к НН, что составляется с причинами корректировки «уменьшение объема при нулевом количестве» и «уменьшение количества при нулевом объеме»?

Якщо після складання і реєстрації в ЄРПН податкової накладної в результаті наступних коригувань платником коригування ціни відображалось у графі 8 РК (замість графи 9) або коригування кількості здійснювалось у графі 10 (замість графи 7) та в результаті таких коригувань кількість або обсяг дорівнюють нулю, то з метою виправлення помилок платнику необхідно скласти РК до податкової накладної. Виправлення таких помилок здійснюється шляхом лише сторнування рядків податкової накладної, які в результаті попередніх коригувань містять помилки (нульові значення ціни за наявності кількості товару/послуги або за наявності обсягу містять нульове значення кількості товару/послуги). Додавання нових рядків податкової накладної при здійсненні такого коригування не відбувається.

Якщо замість коригування вартості (графи 9, 10 РК) було помилково відкориговано кількість (графи 7, 8), внаслідок чого кількість дорівнює нулю, необхідно зменшити обсяг при нульовій кількості. В табличній частині такого РК, зокрема, в розділі Б зазначається:

у графі 1.1

номер за порядком

у графі 1.2

порядковий номер рядка податкової накладної, який коригується

у графі 2.1

код причини коригування 303 (зменшення обсягу при нульовій кількості)

у графі 2.2

«№ з/п групи коригування»

значення граф 3 — 6, 15

відповідає значенню відповідно граф 2 — 5, 12 рядка податкової накладної, що коригується

графи 7— 12

не заповнюються

у графі 13

зі знаком «-» зазначається обсяг, що залишився в результаті попереднього коригування

у графі 14

сума ПДВ, розрахована з графи 13 зі знаком «–». При складанні РК до податкової накладної, складеної та зареєстрованої в ЄРПН до 01.12.2018, графа 14 розділу Б «Сума ПДВ» не заповнюється

Якщо замість коригування кількості (графи 7, 8) помилково відкориговано вартість (графи 9, 10), тобто коли помилково обсяги постачання виведено в нуль, але залишається кількість, то необхідно зменшити кількість при нульовому обсягу. У такому випадку в табличній частині розділу Б зазначається:

у графі 1.1

номер за порядком

у графі 1.2

порядковий номер рядка податкової накладної, який коригується

графі 2.1

код причини коригування 304 (зменшення кількості при нульовому обсягу)

у графі 2.2

«№ з/п групи коригування»

значення граф 3 — 6, 15

відповідає значенню відповідно граф 2 — 5, 12 рядка податкової накладної, що коригується

у графі 7

зі знаком «-» зазначається значення кількості, що залишилось у результаті попереднього коригування

графи 8 — 14

не заповнюються

ЗІР, категорія 101.15