Новости

Как сельхозпроизводителю заполнить приложение 9 к декларации по НДС?

25.07.2019 / 16:20

Розрахунок податкових зобов’язань за операціями, визначеними в ст. 161 Закону України від 24.06.2004 р. № 1877-IV «Про державну підтримку сільського господарства України» (далі — Закон № 1877), та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (ДС9) (додаток 9) додається до декларації з ПДВ, яка подається сільськогосподарським товаровиробником, внесеним або який претендує на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.

Додаток 9 складається із двох таблиць, для заповнення яких використовуються дані податкової звітності з ПДВ та дані бухгалтерського обліку.

У таблиці 1 додатка 9 зазначається обсяг податкових зобов’язань з ПДВ з постачання товарів за результатами діяльності за операціями, визначеними п. 161.3 ст. 161 Закону № 1877, розрахований за даними податкових накладних за відповідний звітний (податковий) період, зареєстрованих ЄРПН.

У рядку 1 таблиці 1 відображається обсяг операцій з постачання товарів за результатами діяльності за операціями, визначеними п. 161.3 ст. 161 Закону № 1877 (без ПДВ).

У рядку 2 таблиці 1 — сума ПДВ, нарахована за операціями, визначеними п. 161.3 ст. 161 Закону № 1877, відповідно до обсягу постачання товарів, зазначеному в рядку 1 таблиці 1.

Таблиця 2 «Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів» додатка 9 заповнюється з урахуванням такого:

  • при визначенні розрахункового періоду враховуються дванадцять попередніх послідовних звітних (податкових) періодів сукупно. Для новоствореного платника податку — послідовно попередні та поточний звітні (податкові) періоди, при цьому рядок «Усього» такими платниками не заповнюється;
  • при визначенні обсягів постачання (без ПДВ) (графи 3 — 6) не враховуються обсяги постачання основних засобів, що перебували у складі основних засобів платника не менше 12 послідовних звітних (податкових) періодів сукупно, якщо таке постачання не було постійним і не становило окремої підприємницької діяльності;
  • для обрахунку питомої ваги (%) за графами 3, 4, 5 використовуються відповідно дані граф усього × 100/усього графа 6.

Для розрахунку питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів новоствореними платниками у таблиці 2 додатка 9 передбачено окремий рядок — «ПВН».

ЗІР, категорія 101.21