Новости

Початок перебігу строку давності пов’язується з датою подання податкової декларації, а не з датою нарахування податкового зобов’язання

29.07.2019 / 09:00

Підприємством було подано річну податкову декларацію із земельного податку, граничний строк подання якої 20.02.2012 р. До вказаної декларації ним було також подано чотири уточнюючі декларації, останню з яких подано 30.08.2012 р.

Статтею 102 ПКУ встановлено граничний строк, протягом якого контролюючий орган має право визначити суму грошових зобов’язань — 1095 днів. Початок перебігу вказаного строку законодавцем встановлено з дня, що настає після спливу граничного строку подання податкової декларації або з дня, що настає після фактичного подання такої декларації, або з дня подання уточнюючого розрахунку. Застосовуючи вказану норму, суди попередніх інстанцій дійшли протилежного висновку, пов’язавши початок перебігу строку давності не з датою подання податкової декларації, а з датою нарахування податкового зобов’язання за кожний окремий місяць. Такі висновки суперечать правовому змісту зазначеної норми.

Отже, саме з 30.08.2012 р. мав обраховуватись строк давності 1095 днів. З огляду на те, що ППР прийнято 25.12.2015 р., контролюючий орган допустив пропуск строку давності при визначенні сум грошового зобов’язання із земельного податку за 2012 р. Строк давності 1095 днів для визначення суми грошових зобов’язань із земельного податку за 2012 р. сплив 30.08.2015 р.

/Постанова ВС від 18.06.2019 р. у справі № 804/2057/16/